QQsolutions

Experienţa pe care echipa noastră a acumulat-o în timp în diverse domenii de activitate vă stă IMEDIAT la dispoziţie cu un set de produse software gata pregătite și totodată rapid adaptabile.

Iată câteva exemple de produse cu care suntem pregătiţi să vă venim în ajutor:

Rulează videoul

Soluții pentru Managementul Vânzărilor & Marketing

Este o soluție de analize vizuale și tabelare interactive care oferă perspective relevante asupra faptelor de vânzare dintr-o organizație comercială. Include analize de vânzări și marjă comercială, dashboard & timeline, topuri, geo-marketing, what if, execuție plan, etc.
Citește mai mult

Generarea de alerte tactice și strategice și monitorizarea soluționării acestora în relația cu clienții regulați. Funcţionează pe platforma QlikView™. Funcționează și independent, dar și în colaborare cu alte sisteme CRM, în funcție de conjunctură.
Citește mai mult

Este o aplicație unică dedicată planificării și gestionării eficiente a campaniilor de promovare derulate prin canale indirecte.
Citește mai mult

Gestionarea prețurilor este o activitate extrem de importantă, în special în mediile competitive sau extrem de dinamice (cum ar fi comerțul online) și această activitate este de fapt la confluența dintre vânzări, marketing și product management. QQpricing™ oferă o interfață dinamică și versatilă de suport decizional în pricing, dar și un mecanism de a reține deciziile noi de preț și a monitoriza efectul lor în perioada imediat următoare.
Citește mai mult

Analiza factorială, sau analiza cauză- efect, permite identificarea contribuției fiecăruia dintre factorii determinanți ai variației unui KPI compus, în variația acestui KPI.
Citește mai mult

QQtargets&bonus™ aduce un mod ușor integrat de a defini ținte combinate pentru vânzări, de a evalua performanța față de performanțele vizate și de a calcula bonusul real pentru fiecare agent și echipă de vânzări.
Citește mai mult

Extensie pentru QQsales
Analizele de componență  coș au fost inițial dezvoltate de către marii retaileri pentru a identifica tendințele naturale de asociere între produse prin includerea de către consumator în același  coș de cumpărături. QQbasket.analytics™ extinde conceptul, oferind utilizatorilor, direct în interfață, opțiunea de a alege elementul de corelare, dincolo de varianta consacrată (bonul fiscal/ factura).
Citeste mai mult

Analizele de QQgeomarketing™ aduc prezentarea informației comerciale la un alt nivel, oferind reprezentări de tip  GIS, suprapuse cu date concrete extrase de ERP, combinate cu informații demografice specifice  orașelor (reprezentate GIS ca puncte) sau județelor/ regiunilor/ țărilor (reprezentate GIS ca poligoane).
Citește mai mult

Dincolo de analizele ajunse deja uzuale, enumerate în pachetul QQsales.margin, capabilitățile  și performanța avansată de analiză, dar și nivelele de detalii disponibile în tot mai multe sisteme de monitorizare a vânzărilor ne-au adus în poziția să adăugăm în portofoliul nostru de analize, gata pregătite, un set extins de analize, din următoarele categorii:

 • analize de cohorte
 • analize RFT (Recency-Frequency-Total)
 • analize heatmap de pivotare pe perioada primei comenzi a clientului și a produslui
 • analiza clienților noi, pierduți, și recâștigați
 • analiza corelată a frecvenței de recumpărare

Aceste seturi suplimentare de analiză pot evidenția obiceiuri de cumpărare și/sau asocieri subtile ce pot fi transformate în bune practici și metode de îmbunătățire a activității comerciale.
Citește mai mult

Soluții pentru Managementul Produselor și Aprovizionării

Este o soluție de identificare rapidă a situațiilor de stoc cu risc ridicat.
Citește mai mult

Este o soluție special creată pentru a preveni apariția unor situații negative la nivelul stocurilor (Out of Stock, NoMoving, Slow Moving).
Citește mai mult

Este o soluție de business care oferă o analiză relevantă pentru toate companiile care își desfășoară activitatea în mai multe locații de gestiune distribuite în teritoriu.
Citește mai mult

Identifică și evaluează pierderile extrase din istoria de ruperi de stoc și de mișcări slabe sau inexistente de stoc. Propune căi de soluționare și prevenție prioritizată.
Citește mai mult

Este o soluție de identificare rapidă a situațiilor de stoc cu risc ridicat.
Citește mai mult

O modalitate mai bună de a gestiona prognoza cererii și de a construi și gestiona comenzile de cumpărare.
Citește mai mult (în curând !)

Soluții pentru Managementul Financiar și al Trezoreriei

 Cash Driver™ este o unealtă de analiză și proiecție în viitor, multi-scenariu, pentru analiza rapidă și interactivă a profitabilității și disponibilului de Cash Flow al companiilor și organizațiilor, dezvoltată în timpul crizei Covid.
Citește mai mult

Monitorizarea soldurilor neîncasate și neplătite, precum și cea a încasărilor și plăților sunt strâns legate și constituie baza de plecare pentru proiecțiile de cash flow direct (bottom-up), dar și pentru analizele de working capital și cash collection cycle.

Plecând de la terminologia anglo-saxonă

 • AR = Accounts Receivable
 • AP = Accounts Payable
 • și adăugând în fața lor S pentru Solduri au determinat acronimul din nume.
 • QQsip™ oferă informații despre soldurile curente și depășite, atât ale clienților, cât și ale furnizorilor, atât la momentul prezent, cât și la orice dată istorică anterioara din orizontul de timp în care avem date despre facturi emise și primite împreună cu decontările aferente lor.
  Citește mai mult

Companiile care operează cu mult numerar, în special cele din zona HORECA – FOOD,  au nevoie de o soluție cu care să monitorizeze mișcările și soldul de numerar, cu minim de efort și maxim de viteză în introducerea datelor și cu versatilitate și flexibilitate extremă în extragerea imediată a analiticelor relevante, din cel puțin câteva perspective.
Citește mai mult

Monitorizarea proiecțiilor operaționale (bottom-up) de fluxuri financiare viitoare și planificarea prioritizată a plăților. Funcţionează peste platformele QlikView™ sau Qlik Sense™.
Citește mai mult

Consolidarea automată și semiautomată a extraselor de cont multi-bancă și multi-companie, atât din punct de vedere al soldurilor cât și al operațiunilor. Funcţionează pe platforma QlikView™.
Citește mai mult

Analize financiare de bază: P&L (profit & pierdere), Balance Sheet  (bilant), Cash Flow indirect, inclusiv ajustări extra contabile, analize ABC (activity based costing), perspective multiple integrate si comparative, inclusiv între realizat și bugetat. Funcţionează pe platformele QlikView™ & Qlik Sense™.
Citește mai mult

Analizele ABC (Activity Based Costing) sunt tot mai des solicitate de companiile de retail și mai ales de distribuție, care doresc să înțeleagă profitabilitatea detaliată a  subunităților sale fără a supraîncărca activitatea departamentului contabilitate cu un efort de operare uriaș.

Tot efortul de împrăștiere a anumitor cheltuieli înregistrate la nivelul întregii companii pe subunități și/ sau centre de cost (sau profit) este un efort de calcul repetitiv semnificativ, pe care QQabc™ îl poate prelua integral, cu riscuri de eroare semnificativ micșorate.

QQabc™ este, de obicei, integrat în QQfin și pune în valoare capabilitățile  de prelucrare generică ale QQslicer 

Funcţionează pe platformele QlikView™ & Qlik Sense™.
Citește mai mult (în curând !)

Analizele financiare de tipul Cash Conversion Cycle aduc mai multă claritate managementului referitoare la nevoia de capital circulant și la viteza de rotație a banilor în întregul lor ciclu achiziție -> stoc -> vânzare -> … 

Plusvaloarea QQccc™, dincolo de modelul clasic  CCC, este adusă de o procesare regulată, imediată, rapidă, consistentă și în detaliu, cu ajutorul căreia se pot oferi analize pe subunități și sub-entități, până la nivele ce erau practic imposibil de făcut până acum.

QQccc™ folosește de obicei ca bază de plecare QQsales și QQsipși pune în valoare capabilitățile  de prelucrare generică ale QQslicer.
Citește mai mult (în curând !)

Analizele financiare de tipul Working Capital aduc mai multă claritate managementului referitoare la nevoia de capital circulant necesară pentru a acoperi necesarul de capital în întregul ciclu comercial achiziție -> stoc -> vânzare -> … 

QQworking.capital™ oferă, alături de QQccc, procesare regulată, imediata, rapidă, consistentă și în detaliu, cu ajutorul căreia se pot oferi analize pe subunități și sub-entități, până la nivele ce erau practic imposibil de făcut până acum.

QQworking.capital™ folosește, de obicei, ca bază de plecare QQsales și QQsip și valorifică capabilitățile  de prelucrare generică ale QQslicer.
Citește mai mult (în curând !)

Analize dinamice multidimensionale peste informațiile macroeconomice ale României. Funcţionează pe platforma Qlik Sense™.
Citește mai mult

Noile reglementări ANAF referitoare la raportarea SAF-T vor afecta, mai devreme, sau mai târziu, cu sau fără amânări ulterioare, toate companiile din România, indiferent de mărime și sistem informatic folosit.

Qsaft™ aduce o soluție unică, reconfigurabilă rapid, atât pentru situațiile de schimbare a cerințelor de raportare cât și în cazul modificării sau schimbării ERP-ului sursă, sau chiar al schimbării tratamentului de procesare a datelor.

În plus Qsaft™ oferă rapoarte dinamice inteligibile referitoare la statusul și istoricul transmiterii raportărilor, sau a volumului de date implicat.

Pentru companiile ce au de raportat volume foarte mari de date, Qsaft™ gestionează simplu și eficient  inclusiv transmiterea partiționată, în tranșe, a rapoartelor.
Citește mai mult

Soluții pentru Management Operațional, al Producției și al Resurselor Umane

Folosind informații fie din QQwork.logger™ fie din orice altă soluție de urmărire a timpilor de lucru (time tracking, time sheet, BPM) , aplicația furnizează nu numai informații de valoare în ceea ce privește efortul și eficiența, supra și sub-încărcările, întreruperile și reluările, dar și o mulțime de alte perspective, inclusiv efortul și profitabilitatea activităților de personal.
Citește mai mult

Aplicația le permite angajaților și managerilor să țină evidența, într-o manieră ultra-rapidă și simplă, a celui mai important activ al lor: timpul lor de lucru. Este de obicei implementată împreună cu QQworkload™.
Citește mai mult

Există soluții variate pentru a colecta pontajul angajaților și colaboratorilor unei organizații, dar modul în care rezultatele colectării acestor informații sunt prezentate managementului (inclusiv operațional) poate fi cu siguranță semnificativ îmbunătățit.
Citește mai mult (în curând !)

Orice sistem de gestionare a documentelor va deveni, mai devreme sau mai târziu, o încrengătură extrem de complicată, dacă nu există formată din timp viziunea unei structurări coerente a meta informațiilor. Și o astfel de structurare este unul dintre primele acțiuni întreprinse de o echipă de consultanți de BI de top.
Citește mai mult (în curând! )

Project și mai ales Portfolio Management de calitate este practic o utopie fără o unealtă de BI performantă, pusă peste datele conținute într-o soluție de project management, colaborativă, pentru a oferi  o perspectivă cuprinzătoare și completă asupra tuturor elementelor ce contribuie la proiecte bine gestionate.
Citește mai mult (în curând !)

Identificarea rapidă a informațiilor relevante despre echipa și procesele din HR poate fi esențială în organizațiile în care numărul de angajați este deja semnificativ.

Dincolo de pontaje și jurnale de activitate, pot fi explorate și monitorizate, la orice nivel de detaliu, agregare și reprezentare

 • vechimea,
 • performanța,
 • dotarea,
 • calificarea,
 • poziționarea,
 • starea curentă de sănătate,
 • dar și de instruire,
 • planificarea programelor de dezvoltare,
 • nivelul de implicare în activități non curriculare,
 • conținutul pachetului de motivare, (salarial și extra-salarial),
 • evaluarea primită și oferită,
 • targetele și bonusurile,
 • numărul de subordonați
 • și nivelul ierarhic.

În plus pot fi evidențiate aspecte importante din cadrul  departamentului Personal/ Resurse Umane, cum ar fi:

 • numărul de locuri vacante,
 • numărul și natură sancțiunilor,
 • predicția riscurilor de plecare,
 • performanța recrutorilor
 • stadiul proceselor de recrutare,
 • performanța și bugetele canalelor de promovare a pozițiilor disponibile,
 • evaluarea calității managementului,
 • șamd.
  Citește mai mult

Dincolo de soluțiile dedicate , avem și o serie de unelte și principii de prelucrare și pregătire a datelor și aplicațiilor general valabile, indifierent de insustrie sau departament. Mai multe detalii despre QQtools găsiți aici.

Pentru mai multe detalii despre modul în care aceste produse și soluții vă pot fi de folos sau pentru dezvoltarea de soluții dedicate nevoilor specifice, vă stăm la dispoziție !

Dacă doriți produsele QQinfo, vă rugăm să completați formularul aici !

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm
QQblog-ul 

Pentru informații despre Qlik™, vă rugăm accesați acest site: qlik.com.