QQsolutions

Experienţa pe care echipa noastră a acumulat-o în timp în diverse domenii de activitate vă stă IMEDIAT la dispoziţie cu un set de produse software gata pregătite și totodată rapid adaptabile.

Iată câteva exemple de produse cu care suntem pregătiţi să vă venim în ajutor:

Rulează videoul

Soluții pentru Managementul Vânzărilor & Marketing

Este o soluție de analize vizuale și tabelare interactive care oferă perspective relevante asupra faptelor de vânzare dintr-o organizație comercială. Include analize de vânzări și marjă comercială, dashboard & timeline, topuri, geo-marketing, what if, execuție plan, etc.
Citește mai mult

Generarea de alerte tactice și strategice și monitorizarea soluționării acestora în relația cu clienții regulați. Funcţionează pe platforma QlikView™. Funcționează și independent, dar și în colaborare cu alte sisteme CRM, în funcție de conjunctură.
Citește mai mult

Este o aplicație unică dedicată planificării și gestionării eficiente a campaniilor de promovare derulate prin canale indirecte.
Citește mai mult

Gestionarea prețurilor este o activitate extrem de importantă, în special în mediile competitive sau extrem de dinamice (cum ar fi comerțul online) și această activitate este de fapt la confluența dintre vânzări, marketing și product management. QQpricing™ oferă o interfață dinamică și versatilă de suport decizional în pricing, dar și un mecanism de a reține deciziile noi de preț și a monitoriza efectul lor în perioada imediat următoare.
Citește mai mult

Analiza factorială, sau analiza cauză- efect, permite identificarea contribuției fiecăruia dintre factorii determinanți ai variației unui KPI compus, în variația acestui KPI.
Citește mai mult

QQtargets&bonus™ aduce un mod ușor integrat de a defini ținte combinate pentru vânzări, de a evalua performanța față de performanțele vizate și de a calcula bonusul real pentru fiecare agent și echipă de vânzări.
Citește mai mult

Extensie pentru QQsales
Analizele de componență  coș au fost inițial dezvoltate de către marii retaileri pentru a identifica tendințele naturale de asociere între produse prin includerea de către consumator în același  coș de cumpărături. QQbasket.analytics™ extinde conceptul, oferind utilizatorilor, direct în interfață, opțiunea de a alege elementul de corelare, dincolo de varianta consacrată (bonul fiscal/ factura).
Citeste mai mult (în curând)

Analizele de QQgeomarketing™ aduc prezentarea informației comerciale la un alt nivel, oferind reprezentări de tip  GIS, suprapuse cu date concrete extrase de ERP, combinate cu informații demografice specifice  orașelor (reprezentate GIS ca puncte) sau județelor/ regiunilor/ țărilor (reprezentate GIS ca poligoane).
Citește mai mult

Soluții pentru Managementul Financiar și al Trezoreriei

 Cash Driver™ este o unealtă de analiză și proiecție în viitor, multi-scenariu, pentru analiza rapidă și interactivă a profitabilității și disponibilului de Cash Flow al companiilor și organizațiilor, dezvoltată în timpul crizei Covid.
Citește mai mult

Consolidarea automată și semiautomată a extraselor de cont multi-bancă și multi-companie, atât din punct de vedere al soldurilor cât și al operațiunilor. Funcţionează pe platforma QlikView™.
Citește mai mult

Monitorizarea proiecțiilor operaționale (bottom-up) de fluxuri financiare viitoare și planificarea prioritizată a plăților. Funcţionează peste platformele QlikView™ sau Qlik Sense™.
Citește mai mult

Analize dinamice multidimensionale peste informațiile macroeconomice ale României. Funcţionează pe platforma Qlik Sense™.
Citește mai mult

Analize financiare de bază: P&L (profit & pierdere), Balance Sheet  (bilant), Cash Flow indirect, inclusiv ajustări extra contabile, analize ABC (activity based costing), perspective multiple integrate si comparative. Funcţionează pe platformele QlikView™ & Qlik Sense™.
Citește mai mult

Soluții pentru Managementul Produselor și Aprovizionării

Este o soluție de identificare rapidă a situațiilor de stoc cu risc ridicat.
Citește mai mult

Este o soluție special creată pentru a preveni apariția unor situații negative la nivelul stocurilor (Out of Stock, NoMoving, Slow Moving).
Citește mai mult

Este o soluție de business care oferă o analiză relevantă pentru toate companiile care își desfășoară activitatea în mai multe locații de gestiune distribuite în teritoriu.
Citește mai mult

Identifică și evaluează pierderile extrase din istoria de ruperi de stoc și de mișcări slabe sau inexistente de stoc. Propune căi de soluționare și prevenție prioritizată.
Citește mai mult

Este o soluție de identificare rapidă a situațiilor de stoc cu risc ridicat.
Citește mai mult (coming soon !)

O modalitate mai bună de a gestiona prognoza cererii și de a construi și gestiona comenzile de cumpărare.
Citește mai mult (în curând !)

Soluții pentru Management Operațional și al Resurselor Umane

Folosind informații fie din QQwork.logger™ fie din orice altă soluție de urmărire a timpilor de lucru (time tracking, time sheet, BPM) , aplicația furnizează nu numai informații de valoare în ceea ce privește efortul și eficiența, supra și sub-încărcările, întreruperile și reluările, dar și o mulțime de alte perspective, inclusiv efortul și profitabilitatea activităților de personal.
Citește mai mult

Aplicația le permite angajaților și managerilor să țină evidența, într-o manieră ultra-rapidă și simplă, a celui mai important activ al lor: timpul lor de lucru. Este de obicei implementată împreună cu QQworkload™.
Citește mai mult

Există soluții variate pentru a colecta pontajul angajaților și colaboratorilor unei organizații, dar modul în care rezultatele colectării acestor informații sunt prezentate managementului (inclusiv operațional) poate fi cu siguranță fi semnificativ îmbunătățit.
Citește mai mult (în curând !)

Orice sistem de gestionare a documentelor va deveni, mai devreme sau mai târziu, o încrengătură extrem de complicată, dacă nu există formată din timp viziunea unei structurări coerente a meta informațiilor. Și o astfel de structurare este unul dintre primele acțiuni întreprinse de o echipă de consultanți de BI de top.
Citește mai mult (în curând! )

Project și mai ales Portfolio Management de calitate este practic o utopie fără o unealtă de BI performantă, pusă peste datele conținute într-o soluție de project management, colaborativă, pentru a oferi  o perspectivă cuprinzătoare și completă asupra tuturor elementelor ce contribuie la procese bine gestionate.
Citește mai mult (în curând !)

Soluții Generice

Decât să facem de 2 ori același  lucru, preferăm să ne construim o bibliotecă de procesări și vizualizări de bază, care să ne permită să oferim soluții similare la o fracție din efortul și costul uzual, dedicat fiecărui beneficiar.
Iată câteva dintre aceste abordări general aplicabile, pe care le avem gata pregătite (unele sunt utilizabile în orice aplicație , industrie, sau departament, altele sunt ceva mai relevante în analizele financiare):

Un pachet de unelte, metodologii și  bune practici QQinfo, care minimizează  riscurile de a folosi analitice eronate în luarea deciiziilor.
Citește mai mult

Am întâlnit multe situații în care ni s-a cerut să distribuim anumite înregistrări valorice,  de o anumită speță, în multe felii mai mici, proporțional cu alte valori aflate în apropiere. Domenii posibile de aplicare: Activity based costing, Analize CCC și de Working Capital pe produse și/ sau furnizori
Citește mai mult (în curând !)

SIRQ™ a fost creat prima oară în 2006 pentru a ne oferi posibilitatea de a repeta proiecte introductive (SIB) similare, cu un efort și buget minim. De atunci îl perfecționăm, extindem  și transformăm continuu.
Citește mai mult

De ceva vreme, am început să înlocuim tabelele satelit Excel cu alternative mai puternice, valorificând soluții de tip baze de date no-code online. Astfel de soluții aduc mai multă robustețe simultan cu versatilitatea unor opțiuni multiple de editare online, multi-utilizator.
Dintre variantele încercate, am concluzionat că AirTable oferă un pachet major de beneficii, uneori chiar în pachetul de bază, gratuit.
Așa că, am pregătit și un pachet de configurare rapidă a citirii tabelelor dintr-o bază de date online AirTable.
Citește mai mult (în curând !)

Este munca dintre cele mai importante componente ale conceptelor reunite în conceptul QQtrust™, mai sus menționat.
Citește mai mult

Atunci când confidențialitatea datelor este extrem de importantă pentru organizație, poate vă doriți ca anumite subseturi de date să fie accesibile diferențiat către anumite persoane, existând simultan și utilizatori cu drepturi de acces asupra întregului set de date. 

Gestionarea diferențiată a accesului la date sensibile în cadrul aceleași aplicații  Qlik™, pentru nivele eterogene de acces la date, se poate defini în mai multe moduri, QQsecurity™ oferind tot ce este necesar unui administrator neexperimentat de Qlik™ pentru a ține sub control regulile de securitate aplicabile.  

Nu mai sunt necesare aplicații dedicate pentru utilizatori dedicați sau ranguri speciale și astfel administrarea devine mai simplă, iar QQsecurity™ este pregătit să gestioneze drepturile de acces diferențiate pentru un întreg pachet de aplicații analitice Qlik™, inclusiv cu reguli aplicabile simultan pentru un  grup de mai multe aplicații Qlik™ de analiză.
Citește mai mult (în curând !)

Oferă citirea incrementală partiționată a tabelelor mari de fapte, cum sunt uneori:

  • mișcările de stoc
  • notele contabile
  • istoricul de facturi emise și a încasărilor
  • sau chiar și vânzările detaliate pe linii de factură sau pe produse

fără a avea impact asupra vitezei și frecvenței de împrospătare a aplicațiilor analitice, oferind simultan și protecție în fața încărcării excesive a serverelor (SQL, etc.) din care sunt citite datele.
Citește mai mult (în curând !)

Oferă o variantă mai simplificată de abordare a provocărilor menționate mai sus, la QQpartitioning™, dar pentru situații în care sursele de date sunt într-un volum mare, dar ceva mai puțin covârșitor.
Citește mai mult (în curând !)

Este o pagina specială, asociată cu anumite procesări generice, care permit utilizatorilor mai avansați de Qlik™ și mai ales creatorilor de interfață Qlik™ să navigheze în spațiul de date disponibil dintr-o aplicație Qlik™, pentru a înțelege structura și conținutul datelor.
Citește mai mult (în curând !)

Acest concept, împrumutat de la experți Qlik™ recunoscuți la nivel mondial și extins și îmbunătățit, permite reutilizarea paginilor de interfață deja create, cu oricâte formule de calcul deja definite, dar și adăugarea rapidă și sistematică de formule de calcul noi întregului set de analize al aplicației respective.

În plus, acest mecanism aduce beneficiarilor, încă de la prima livrare, un număr uriaș de opțiuni de reconfigurare a vizualizărilor disponibile.
Astfel, majoritatea cerințelor de mici modificări în vizualizări sunt apriori adresate și rezolvate, fără intervenții și costuri suplimentare.
Citește mai mult (în curând !)

Atunci când se dorește o separație extrem de clară între înregistrările fiscale din contabilitate și datele de bază pentru analizele manageriale, care necesită un tratament contabil  și financiar diferit, se evită păstrarea acestor informații suplimentare în cadrul aceluiași sistem (ERP). Simultan însă, menținerea datelor în 2 sisteme diferite, aduce și probleme de dublare a efortului de introducere a informațiilor, cât și probleme de sincronizare a datelor și interpretarea a diferențelor.

QQadjustments™ aplică principiile managementului prin excepții, preluând datele de bază, în majoritate, din sistemul fiscal-contabil și oferind un spațiu suplimentar de introducere a excepțiilor de alterare (adăugare/ ștergere/ modificare/ etc.).

În final, analiticele Qlik™  incluse oferă, printr-o simplă selecție, opțiuni de a vizualiza:

  • varianta fiscal-contabilă originală citită din ERP,
  • sau varianta ajustată,
  • dar permite și evidențierea imediată a ajustărilor aplicate (pentru un maxim de consistență și transparență).
    Citește mai mult (în curând !)

Pentru mai multe detalii despre modul în care aceste produse și soluții vă pot fi de folos sau pentru dezvoltarea de soluții dedicate nevoilor specifice, vă stăm la dispoziție !

Dacă doriți produsele QQinfo, vă rugăm să completați formularul aici !

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și analiticelor, vă recomandăm
QQblog-ul  !