QQsip™

Monitorizarea soldurilor neîncasate și neplătite, precum și cea a încasărilor și plăților sunt strâns legate și constituie baza de plecare pentru proiecțiile de cash flow direct (bottom-up), dar și pentru analizele de working capital și cash collection cycle.

Pentru a putea răspunde prompt și eficace la cererea  „show me the money !” , departamentul financiar are de pus în balanță 3 componente esențiale în construirea așa numitului free cash flow:

  • Soldul curent de numerar (cash și în bancă)
  • Soldul curent de neîncasate (Accounts Receivable)
  • Soldul curent de neplătite (Accounts Payable)

Dar aceste solduri sunt într-o continuă mișcare, fiind modificate:

  • atât de facturile emise și primite, 
  • cât și de plățile făcute și de încasări recepționate.

În QQsip™  se pot accesa și analize vizuale comparative de evoluție simultană a soldurilor (clienți/ furnizori/ numerar) de debut, rulaj și de final.

OBS: Merită subliniat, dealtfel, că toate vizualizările de mai sus sunt o parte dintre extrasele posibile disponibile dintr-un singur obiect ultra-dinamic, în care utilizatorul poate decide, pe loc, în interfață, care este vizualizarea cea mai potrivită. În exemplu de mai jos, utilizatorul decide dacă vrea să vadă toate cele 3 faze lunare  ale totalului pe FreeCash, sau doar rulajul și finalul, sau doar rulajul, sau valorile inițiale și rulajul.

Acolo și atunci când utilizatorul consideră necesar, vizualizările pot aduce simultan și solduri, dar și defalcarea rulajelor componente, ca în exemplele de mai jos.

Soldurile întârziate

Soldurile întârziate de la clienți pot fi de multe ori coroborate cu soldurile întârziate la furnizori și cu soldul curent de numerar.

Între soldurile curente de neîncasate, un subset esențial de gestionat este cel al depășirilor (în special la încasare), context în care, alături de valoarea monetară analizată, termenul de depășire a scadenței este și el de importanță maximă. 

Relații comerciale avute cu multe entități vor aduce o serie de provocări în a surprinde simultan în vizualizări sintetice și analitice tot ce este relevant în ceea ce privește soldurile generale, curente și depășite, în special când dispersia rezultatelor este mare. QQsip™ propune un set de analitice extrem de performante și intuitive pentru a identifica rapid tendințele și excepțiile în soldurile cu depășiri la termenul de plată.

Analize pe intervale de întârziere

Analizele se pot face:

  • pe soldurile curente
  • pe soldurile la o dată anterioară
  • pe toate încasările până la zi
  • pe toate încasările dintr-o linie de timp
  • pe toate încasările dintr-un interval definit de o dată de start și una de final

Scrisori de notificare a întârzierilor la plată (sau somații de plată)

Acolo unde nu există alte soluții cu acest rol, putem pune în operă în cadrul QQsip™ un motor care să genereze automat (sau semi-automat), scrisori de alertare și/ sau notificare către rău platnici. Iată un exemplu, în care textele șablon au fost definite o singură dată, iar întreaga scrisoare este generată (și eventual și trimisă la adresele de email potrivite) în mod automat sau semiautomat.

Soldurile partenerilor duali

Relațiile cu parteneri duali, cu rol de clienți și furnizori simultan, determină nevoi de analize speciale a soldurilor acestor parteneri, nevoi pe care le avem deja tratate în cadrul QQsip™.

Iar dacă dorim să evidențiem și istoricul apariției acestor solduri, putem să alegem cât istoric avem nevoie.
(fără a fi însă necesar să avem inclusă în selecție întreaga istorie de la început pentru a nu altera soldurile intermediare !)

Observații:
QQsip™
oferă de fapt, informații despre soldurile curente și depășite, atât ale clienților, cât și ale furnizorilor, atât la momentul prezent, cât și la orice dată istorică anterioară din orizontul de timp în care avem date despre facturi emise și primite împreună cu decontările aferente lor.

Toate informațiile prezentate aici în mod grafic sunt disponibile în interfață și spre export și în formate tabelare.

În exemplul de mai jos, sistemul permite alegerea unui moment de start și a unui moment de final, și aici sunt oferite sintetic evoluțiile soldurilor. 

Soldurile client negative sunt bani încasați în avans și de aceea sunt marcate cu verde.

În schimb, pentru colorarea de atenționare a procentelor de variație, se pot alege 2 capete de interval pentru bine = verde, restul fiind semnalizate cu 1 sau 2 culori de alertare:

Atunci când se dorește, se pot defalca rulajul și soldul la nivel de documente, atât pe întreaga listă de documente emise în interval, dar și cu opțiunea de a arăta numai documentele rămase cu sold nenul la finalul perioadei.

Notă finală:
Informația colectată de QQsip este punctul de plecare pentru analizele QQcashflow .

Pentru soluții QQinfo, accesați pagina: QQsolutions.

Pentru informații despre Qlik™, accesați următorul site: qlik.com.

Dacă doriți produsul QQsip™, sau aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să completați formularul de aici .

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !