QQinventory.prevention™

Pentru a preveni apariția unor situații negative la nivelul stocurilor (Out of Stock, NoMoving), vă recomandăm o soluție de business special creată pentru a evidenția tendința de a se ajunge la situațiile negative și nedorite menționate anterior – acesta este QQinventory.prevention™.

Plecând de la o analiză bidimensională simplă, ca cea prezentată mai sus și luând în calcul și factorii care determină o evaluare a pierderilor financiare în situații ca Out Of Stock, Violent Moving (care vor deveni Out Of Stock), Slow Moving și No Moving, cu ajutorul lui QQinventory.prevention™ am creat o analiză al cărei scop este acela de a prioritiza nevoia de a interveni pe toate articolele, indiferent de natura situațiilor identificate.

Situațiile de Slow Moving și Violent Moving sunt evidențiate prin culori graduale, în funcție de numărul de zile de rotație calculate (zile de stoc).

Cu ajutorul obiectului din dreapta se poate identifica ordinea recomandată de abordare a tuturor problemelor identificate.

Această ordine de abordare este creată pe baza unei estimări a pierderilor viitoare ce vor fi generate de fiecare situație în parte. Eventual, aceste situații pot fi limitate sau anulate de intervenția managerială.

În acest tip de analiză se iau în considerare mai mulți parametri, care pot fi specifici fiecărui produs, categorii de produse, furnizor, gestiuni sau combinații, sau pot fi general valabili pentru întregul set de date (la nivel de companie).

Dacă doriți produsul QQinventory.prevention, vă rugăm să completați formularul aici !

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm
QQblog-ul !