QQcashflow™

QQcashflow™ are ca scop construirea proiecțiilor de cash-flow ale companiei, bottom-up.

Plecând de la facturile emise și primite neîncasate, înregistrate, de obicei, în ERP (accounts receivables & accounts payables) și, adăugând la acestea alte tipuri de tranzacții previzibile cu impact în viitorul disponibilului de numerar (taxe, chirii, salarii, etc.), soluția permite, printr-o procesare sistematică și rapidă și printr-o vizualizare intuitivă, identificarea perioadelor viitoare de surplus și de lipsă de numerar, precum și a variației valorilor respective în timp.


Se poate vedea rapid că, datorită lipsei de venituri prevăzute în luna noiembrie, estimarea actuala a soldului la final de  noiembrie ajunge pe negativ (roșu).

Există, de asemenea, opțiuni de a identifica și filtra subseturi de fapte, care pot evidenția, de exemplu, impactul anumitor proiecte sau parteneriate în disponibilul viitor de numerar.

În funcție de tipologia beneficiarului, QQcashflow™ integrează și situațiile de lucru cu plafoane de credit, scrisori de garanție cu și fără cash colateral, credite și depozite, etc., oferind analize vizuale dedicate pentru fiecare dintre aceste perspective.

În cazul unor beneficiari ce acționează coordonat, ca un grup de companii, QQcashflow™ permite atât tratarea individuală a fiecărui membru al grupului, cât și consolidarea netă la nivel de grup.

În plus, trecând mai departe de prezentarea grafică și prognozare, opțiunea QQcashflow optim™ va genera, pentru situațiile de deficit de numerar, o sugestie de amânare la plată cu costuri de penalizare și riscuri minime.

Generarea sugestiei de amânare se realizează pe baza unui set de parametri printre care se numără și termenele de plată, respectiv amânările la plată ce pot fi suportate în condiții minime de risc.

Mai jos aveți ilustrarea funcționării QQcashflow Optim, pe un mic exemplu.

QQcashflow optim™

QQcashflow optim™ permite prioritizarea operațională a propunerilor de întârziere la plată. Funcționează ca o parte de QQcashflow™, folosind QlikView™ sau Qlik Sense™.

Exemplu de funcționare:

Situația initială:

Începând cu 2 martie 2013, QQcashflow™ semnalizează cu roșu, în al doilea grafic, un deficit de numerar.

Sinteza amânărilor propuse de QQcashflow Optim™ este prezentată detaliat:

În situația rezultată, previzionată în urma amânărilor recomandate, soldul nu mai trece prin valori negative (roșii):

Pentru informații despre Qlik™, vă rugăm accesați acest site: qlik.com.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Dacă vă interesează produsele QQcashflow™, vă rugăm completați formularul aici !

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm
QQblog-ul !