QQpricing™

Obiectivele unui sistem de management al prețurilor

 • Identificarea rapidă a produselor ce necesită intervenții de preț
 • Identificarea și definirea contextului decizional 
 • Suport decizional
 • Salvarea deciziilor și a contextului, inclusiv  a termenului de valabilitate a noului preț (sau a intervalului la care se recomandă o revedere a impactului schimbării de preț în rezultatele comerciale)
 • Integrarea imediată a noilor decizii de preț
  • atât în sistemul de analiză, pentru a evita reluarea unei analize, în mod redundant,
  • cât și preluarea noilor prețuri în sistemele care vor aplica noile prețuri (ERP/ SFA/ e-commerce/ etc.)
 • Verificare la intervalele definite (sau oricând e nevoie) a impactului schimbărilor de preț  în indicatorii de performanță relevanți (vânzare cantitativă și valorică, marjă, stoc și zile de stoc, etc.)

Fluxul operațional QQpricing™

Interfața dinamică de schimbare prețuri

Etapa A de mai sus cuprinde 3 sub etape în interfața QQpricing™:

1. Alegerea contextului deciziei QQpricing care trebuie luată

2. Transferarea contextului în tabela cu detalii preliminare per produs

3. Selectarea produselor pe care se dorește o corecție similară de preț (variație procentuală, preț nou sau variație de preț)

Etapa B cuprinde alte 2 sub etape în interfață:

4. Definirea modificării de preț pentru produsele selectate
Se poate alege între mai multe abordări: 

 • variație procentuală
 • preț nou
 • sau variație de preț (în curând)

5. Analiza impactului imediat în preț și profitabilitate pentru fiecare produs.

Se poate observa că modificarea de preț duce automat și la rotunjirea la următoarea valoare cu .99 la zecimale.

În Etapa C, acțiunea 6 salvează decizia actuală de preț într-o zonă temporară, alături de alte propuneri de modificare a prețului SKU, cu comentarii și clasificări dedicate, necesare pentru o mai bună înțelegere a acelei decizii de preț atât în momentul aprobării finale a acestor modificări de preț, cât și în viitor.

Acest ultim pas poate fi atribuit DOAR anumitor factori de decizie ca mecanism de aprobare.

În Etapa D au loc următorii 2 pași:

7. Analiza seturilor de schimbări de prețuri pregătite, înainte de a fi lansate (dacă este cazul, se poate reveni la etapele anterioare și se pot redefini schimbările de preț dorite).

8. Butonul  de trimitere a deciziei finale a schimbărilor de preț declanșeaz salvarea tuturor parametrilor (atât contextul de plecare, cât și deciziile, plus comentariile, explicațiile, clasificările și termenul de valabilitate/ revedere a fiecărei schimbări de preț).

Simultan, noile prețuri sunt trimise către toate sistemele destinație: ERP/ SFA/ MarketPlace(uri)/ etc., fiind gata pregătite în formatele specifice fiecărui astfel de sistem destinație.
În plus, în  funcție de nivelul de integrare dorit, sistemul poate prelua și sarcina încărcării automatizate a noilor prețuri în sistemele destinație.

Interfața de revizuire a impactului ulterior al schimbărilor de preț

 • Ulterior implementării schimbărilor de preț, (cel mai probabil la data la care s-a definit revizuirea impactului schimbării de preț asupra indicatorilor de performanță), se pot filtra și analiza efectele schimbărilor de preț,  (în  evoluția vânzărilor, marjei, stocului, etc) și de aici se poate decide mai departe un nou ciclu de schimbare de preț (acolo unde și când este necesar).
 • De asemenea, înțelegeri mai aprofundate pot fi extrase atunci când se analizează mai multe modificări de preț pentru același SKU în timp sau chiar modificări de preț pentru mai multe SKU simultan.

În cazul în care se dorește, decizia de revenire la vechile prețuri poate fi automatizată, fără a mai necesita intervenția uman pentru revenirea la prețurile de dinaintea schimbării de preț.

Engine-ul QQpricing prezentat poate fi extins în diverse direcții:

 • analize de elasticitate a cererii față de prețuri
 • managementul și analiza istoriei promoțiilor de preț
 • engine de definire a promoțiilor de tip bundle
 • etc.

Variația medie de preț în fiecare zi/ perioadă

Dacă doriți produsul QQpricing™, sau vreți să aflați mai multe detalii, vă rugăm să completați formularul aici !

Pentru alte soluții QQinfo, vă rugăm vizitați pagina  QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !