QQinventory.health™

Când compania ta are o parte importantă din capitalul său blocat în stocuri (de marfă și/ sau materii prime) și în condițiile actuale de turbulență economică și instabilitate, apare dorința naturală de a ști dacă și unde s-a efectuat un managementul corect al stocurilor. Pentru că ruperile de stoc, produsele învechite, sau care se mișcă prea încet, sunt provocări relevante, cu impact major în profitabilitatea finală a companiei.

În acest scop am dezvoltat QQinventory.health™, o analiză vizuală ce pornește de la istoricul de vânzări și mișcări de stoc pentru a evidenția situațiile de Out-of-Stock (OOS), No Moving (NoM) și Slow Moving (SloMo).

Mai mult decât atât, pentru fiecare dintre aceste situații, am identificat și implementat metode de evaluare a pierderilor asociate cu aceste situații nedorite, ce ne permit să înțelegem situațiile nevralgice ale stocurilor noastre, să determinăm dacă sunt cronice și să le putem prioritiza impactul în profitabilitatea generală a companiei.

Această soluție integrată, dezvoltată de QQinfo evaluează contravaloarea pierderilor înregistrate în trecut, determinate de situații de tip Out of Stock, No Moving sau Slow Moving, în valoare absolută și/ sau procent din vânzările înregistrate.

Setul de analize QQinventory.health evidențiază în primul rând valori globale, dar se bazează pe calcule detaliate, la un nivel foarte fin de granularitate, anume DATA-ARTICOL-GESTIUNE. Din această cauză, QQinventory.health™ permite analiza și evidențierea distribuției pierderilor determinate de fiecare dintre cele trei situații (OoS/ NoM/ SloMo) la orice nivel, de ansamblu sau de detaliu, pe articole sau categorii ale acestora, pe gestiuni sau categorii ale acestora sau pe perioade de timp mai fine sau mai largi, sau pe orice combinație.

Observație: pentru situațiile cu multe zeci sau sute de gestiuni, volumul de calcule implicat este foarte mare, situație în care recomandăm eliminarea gestiunilor necomerciale și calculul consolidat.

Impactul OOS este evaluat identificând mai întâi zilele, gestiunile și produsele care au înregistrat, în tot istoricul nostru, ruperea de stoc. Pentru fiecare astfel de situație în parte se evaluează pierderea de marjă comerciala brută, luând în calcul marja comerciala procentuală medie anterioară a articolului respectiv, dar și factorul de redirectare și coeficientul de atenuare zilnică în memoria consumatorului, specifice categoriei de articole. Pentru a evita evaluările exagerate, este considerat și momentul scoaterii din fabricație/ disponibilitate, dacă această informație este disponibilă.

Pentru NoM și SloMo, analiza pune în ecuație costurile de finanțare, stocare (depozitare, asigurare, etc.) și depreciere (fizică și/ sau morală) identificate, din nou, la nivel de produs, zi și gestiune, permițând astfel analize la orice nivel de detaliu sau consolidare relevant.

Bineînțeles că doar identificarea situațiilor și a impactului valoric al acestor situații nedorite, dar permanente, nu duce la rezolvarea problemelor, și de aceea, soluția noastră vine și cu propuneri concrete de acțiune, coerente și prioritizate, pentru a rezolva prompt, dar și pentru a preveni, astfel de deviații nedorite. Este o parte din ceea ce noi oferim în zona de PRESCRIPTIVE ANALYTICS.

Pentru mai multe detalii despre modul în care vă putem asista să aveți o distribuție mai sănătoasă a stocurilor, contactați-ne !

Dacă doriți produsul QQinventory.health , vă rugăm să completați formularul aici !

Pentru informații despre Qlik™, vă rugăm accesați acest site: qlik.com.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi contactat cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm
QQblog
-ul !