QQfin™

Soluție integrată de analiză financiară

Produce sistematic rapoarte P&L
(și Balance Sheet și Cash Flow Indirect)
 
Adaptabil la cerințe multiple de raportare
Procese configurabile
de citire și procesare consistentă
Audit multiplu al calității raportării pentru încredere maximă

Principalele idei prezentate în această pagină sunt enumerate pe scurt mai jos

Beneficii QQfin

 • Procesarea coerentă, rapidă, sistematică și unitară, plecând de la notele contabile (SQL/ xls/ csv) și bugete (xls/ SQL/ csv/ etc.) până la raportul final.
 • Perspective multiple de raportare pentru nevoi diferite sau destinații diferite disponibile în același loc, la un clic distanță sau în vizualizări comparative directe.
 • Opțiuni de alegere a versiunii de buget relevantă (inclusiv de alegere rapidă a ultimei versiuni).
 • Comparație între actual versus buget, buget curent față de actual anterior, versiuni diferite de buget, etc.
 • Rapoarte P&L + BS + CF (indirect) în același loc, cu selecțiile relevante interconectate, acolo unde e nevoie (timp/ sucursală/ perspectivă temporală/ versiune de buget/ data de referință/ etc.).
 • Controlul dreptului de acces (complet, dar și specific pe subseturi de date/ pe pagini  sau vizualizări/ pe coloane de date sensibile).
 • Adăugarea de ajustări extracontabile, manuale sau din surse externe:
            + identificarea lor imediată în interfață (disclosure);
            + includerea/ excluderea lor imediată în interfață de analiză;
            + comparații între rezultate cu și fără ajustări.
 • Reconfigurarea rapidă a citirii datelor, în loc de rescrierea scriptului de la zero.
 • Reconfigurarea rapidă și sistematică a formulelor folosind nomenclator de formule (inclusiv formule construite dinamic).
 • Integrarea istoricului de date din ERPuri diferite.
 • Integrabil bidirecțional cu Planacy pentru editarea performantă/ consistentă/ controlată a bugetării.
 • Sistem stabil, refolosit în industrii variate (transport, producție, pariuri, vending, distribuție, printing, farma, retail FMCG, etc.).

Funcționalități de bază în interfața QQfin

 
1. Alegere dată de referință (implicit azi sau ieri), dar utilizatorul poate alege  orice dată anterioară, dar și perspectiva de analiză
 
2. Selecție monedă de reprezentare
 
3. Selecție rapidă a timpului (clasic în Qlik™)
 
4. Selecție rapida subunități/ centre  de cost (clasic în Qlik™)
 
5. Selecție rapida tip raport, raport, capitole raportare, dar și niveluri de raportare
 
6. Selecție coloane relevante în vizualizare tabelară (conditional show)
 
7.  Selecție perspective relevante incluzând realizat versus bugetat, granularitate temporala sau decalajul din comparație
 
8. Report Builder (obiect dinamic în care utilizatorul poate aduce orice coloană cu dimensiune sau măsură, disponibil pentru interfață și apoi poate selecta orice subset de date)

Mai multe detalii vezi in articolul 

Funcționalități de bază în script și arhitectura de date

Engine SIRQ (Sistem Qlik™ de Implementare Rapidă)
Permite configurarea citirii și procesării datelor, în loc de rescrierea scriptului de la zero.

Engine QQpl (ultra eficientizat)
Permite definirea de capitole de raportare.

 • fie asociate cu conturi și/ sau combinații de conturi cu alte dimensiuni ale notelor contabile (sau altor înregistrări cantitative)
 • fie calculate din cele de mai sus (cu operatori +, – , / , etc.)
  (obs. importanță despre operatorul împărțire: poate fi folosit atât pentru calcule de tipul %GM , %EBITDA, etc, dar și pentru indicatori compuși de genul venit/ metru pătrat sau venit/ angajat,  sau venit/acțiune, etc.).

Engine QQslicer
Permite distribuirea (felierea) unei înregistrări contabile în felii mai fine după reguli de distribuire multiple, compuse și cascadate. Aplicarea se face în mod sistematic, repetat, fără a fi nevoie de intervenții individuale. Este inclus și un motor Data & Process Quality Check care confirmă procesarea completă & corectă a datelor, fără multiplicări sau pierderi.

Engine QQadjustments
Permite alterarea (incl. modificare/ ștergere) de înregistrări contabile sau adăugarea de înregistrări complet noi, în vederea ajustării rapoartelor finale, dar fără a altera datele din ERP. Toate aceste alterare rămâne însă trasabilă, identificabilă, selectabilă și deselectabilă, în interfață, în funcție de nevoia imediată a utilizatorului.

Engine Monitorizare Procese
Permite salvarea de meta informație despre procesele de citire (volum de date procesat, timp de procesare, rezultate procesare, inclusiv număr de rânduri pentru analiza ulterioară, atât în modul debugging, cât și în modul admin supervising).

Engine As Of
Permite calcularea eficientă de solduri cumulate la data (pentru rapoarte de tip Balance Sheet & Cash Flow Indirect).

Engine Formule Temporale
Permite construirea de formule cu toate perspectivele temporale incluzând un pachet de formule set analize rapide pentru analize comparative la data de referință, atât față de realizări în perioade anterioare similare cât și față de bugete aferente.

Diagrama de integrare de bază: QQpl + QQslicer, running on QlikView/ Qlik Sense

Angajând QQfin™, întregul proiect este puternic și modularizat, cu un impact pozitiv direct, atât în efortul, durata și bugetul inițial, cât și în simplificarea întreținerii ulterioare.

Perspective Vizuale în P&L - Dashboard

– Față de perioade anterioare
– Față de bugetat…

Perspective Vizuale în P&L - Timeline (evoluție în timp)

Perspective Vizuale în P&L - Waterfall (tip cascadă)

Vizualizările Waterfall sunt extrem de puternice în analizele de profitabilitate, dând imediat o înțelegere vizuală a impactului anumitor capitole în profitul final.

QQwaterfall™ permite, în contextul QQfin™, construirea unor analize ușor reconfigurabile și selectabile, care evidențiază separat venituri și cheltuieli, dar și rezultate intermediare (totaluri) sau evaluarea profitabilității  la nivele intermediare de calcul (Marja Comercială, Profit Direct, Profit Operațional [EBITDA]), Profit Financiar, Profit Brut (EBT), Profit Net după impozite, etc.).

Configurarea și reconfigurarea permite redefinirea rapidă a asocierii dintre capitolele de P&L și barele din Waterfall (many to one), definirea regulilor de colorare , la nivel de bară sau tip de bară, inclusiv semnalizarea intrării în valori negative a indicatorilor de profitabilitate.

1. Versiuni de complexitate mică-medie, perspective diferite, selectabile dinamic în interfață

Vizibilitate restrânsă la
   Nivelul 1 (total venituri & chelt.)
+ Nivelul 0 (profit)

Vizibilitate restrânsă la
   Nivelul 2 (venituri & chelt. ușor detaliate)
+ Nivelul 0 (profit)

2. Versiunea de complexitate mare

Vizibilitate extinsa la:
   Nivelul 2 (venituri & chelt. ușor detaliate)
+ Nivelul 1  (total venituri și total cheltuieli)
+ Nivelul 0 (profit)

Alte variante de vizualizări Waterfall

Analiză flexibilă QQfin Waterfall

Perspective Vizuale în P&L - tip cascadă (comparativ)

În proiectele mai avansate, am inclus și opțiunea de a vizualiza simultan 2 cascade, aliniate, care să arate comparativ structura profitabilității între 2 perioade de timp/ business unit-uri sau între realizat și bugetat.

Un al treilea obiect, aliniat și acesta, evidențiază și variația procentuală și impactul în profit.

 • Față de perioade anterioare
 
 
 
 
 
 
 •  … dar și față de bugetat …
 

Analiză comparativă flexibilă Waterfall

Perspective Vizuale în P&L - Topuri

Perspective Vizuale în P&L - Pivotare

Perspective Vizuale în P&L - Constructor de rapoarte

Un astfel de concept de vizualizare  oferă utilizatorilor un număr imens de opțiuni de combinare a coloanelor de date relevante (de exemplu, pentru un număr de 24 de coloane maxim disponibile, se pot obține nu mai puțin 70 de mii de miliarde de miliarde de variante diferite de vizualizare [vezi mai multe detalii aici], asta fără a pune la socoteală și multiplicarea datorată filtrărilor posibile.

Definirea exactă a conținutului tabelului este imediat la îndemâna utilizatorului:

 • Se aleg dimensiunile dorite din paleta oferită
  La pivot, sunt disponibile 2 seturi, pentru dimensiunile din stânga (pe rânduri și cele de sus (pe coloane)
 • Se aleg măsurile dorite din paleta oferită
 • Se aplică filtrele relevante pe date
 • Se obține automat tabelul cu coloanele alese (varianta tabel simplu & tabel pivot)

Utilizatorul care poate folosi și bookmark-uri pentru a regăsi ulterior combinațiile relevante deja alese, inclusiv să le partajeze cu colegii.

Varianta declinată în Qlik Sense™

Varianta declinată în QlikView™

Opțional:

 • se poate obține obiectul numai după efectuarea pașilor anteriori
 • sau se activează obiectul numai când setul de date cerut este acceptabil de mic

Perspective Vizuale în P&L - controlul formatării și al colorării

 • Se pot defini colorări și îngroșări specifice unui nivel de raportare dintr-un raport (și predefinit și în interfață)
 • Se pot definit setări de colorare de bază și activarea lor (și predefinit și în interfață)
 • Se poate defini un șir de caractere pentru indentarea capitolelor de raportare (și predefinit și în interfață, post reîncărcare)
 • Se pot defini care capitole din care rapoarte sunt relevante în tabloul de bord (și predefinit și în interfață)

Totul este despre încredere !

Data & Process Quality Checks în P&L

Livrarea unor analize manageriale de calitate este de o importanță capitală, dar depinde de o multitudine de factori.

Odată cu noile unelte analitice, care automatizează o mare parte dintre procesele de prelucrare și asamblare a datelor, s-a diversificat semnificativ paleta de unelte cu care se pot verifica calitatea și integritatea rapoartelor:

 • Balanțe de verificare
 • Listing detaliat filtrabil pentru inspectare
 • Adjustments auditor
 • Data Quality Checks
 • QQpl Config Quality Auditor
 • QQslicer Config Quality Auditor
 • QQvalidator
 • Process Quality Overview & Checks
 • Alignment Checks (multi ERP)
 • Config & Formula Change Auditor
Mai multe detalii despre toate soluțiile de creștere a încrederii în informațiile livrate de rapoarte găsiți aici: QQtrust.

Suplimentări posibile

Suplimentări opționale

Când numărul de entități monitorizate depășește câteva zeci, devine esențială aplicarea principiilor managementului excepțiilor.

Mai jos puteți vedea un exemplu de ecran de monitorizare a performerilor (și codașilor), care conține:

 • vizualizarea exclusivă a excepțiilor;
 • vizualizarea în histogramă a multor entități penutr o mai buna intelegere a distributiei populatiei de entitati analizate;
 • topuri duale (pentru evidențierea rapidă a ambelor extreme).
 • Vizualizarea unor topuri cu note consolidate pe criterii ponderate (inclusiv pe ASM)

Demo analiză factorială cu Qlik

Ce factori au contribuit la variația marjei de la o perioadă la alta?

Și care a fost contribuția fiecărui factor?

Planacy

Planacy este o unealtă web-based de management a bugetării și planificării, cu care se pot defini și conduce procese de bugetare complexe, care presupun mai mulți actori, cu roluri generale, parțiale și mixte, interconectate chiar și în procese cascadate. Sunt definibile procese de salvare, evaluare, aprobare și revenire, drivere care împing și procesează datele între  faze ale operațiunilor de bugetare. Sistemul asistă utilizatorii în transferul rapid al subseturilor de date și în distribuirea noilor valori după reguli multiple, plecând de la proporționalități cu valori anterior bugetate sau realizate, blocări pe subcapitole sau sub totaluri, distribuiri uniforme, etc.

Este integrabil bidirecțional cu QlikView și Qlik Sense sau cu alte unelte de BI de top (Tableau/ Power BI).

Informații mai detaliate despre Planacy sunt disponibile aici: Planacy

Înlocuirea bugetelor Excel sau SQL cu platforma Planacy

Când procesul efectiv de bugetare nu mai este executat exclusiv în departamentul financiar de către 1-2 persoane,

 • ci implică culegerea de input detaliat de la mai mulți manageri de departamente/subunități,
 • sau când bugetarea este un proces ce acoperă un grup de companii.

opțiunea de a construi bugetele în Excel devine un coșmar managerial și o epopee ce se împrăștie pe 1 sau chiar mai multe luni calendaristice.

Reluarea procesului la frecvență semestrială, trimestrială sau chiar lunară pentru versiuni revizuite de bugetare (sau rolling estimate, sau last estimate), amplifică și mai mult presiunea pe echipa financiară pentru a pune în operă un proces de bugetare eficient, rapid & fiabil.

Alternativa la abordarea laborioasă bazată pe fișiere Excel (fragilă și riscantă), este o soluție de planificare-bugetare colaborativă: Planacy, care va oferi un deployment cu o configurare rapidă, plus un control și o flexibilitate mărită asupra întregului proces de bugetare, inclusiv mecanisme de corecție rapidă top-down selectivă.

Diagramele proceselor QQfin™

Diagrama proceselor de citire și procesare a datelor

Mai jos este vizualizată logica de procese care formează soluția QQfin.

Mai jos este vizualizată structura elementelor esențiale ce formează soluția QQfin.

Diagrama de integrare QQpl + QQslicer

Integrarea QQpl + QQslicer + Planacy – Variante

În cazul în care se dorește integrarea soluției Planacy pentru o mai bună bugetare în QQfin, această integrare poate fi realizată în mai multe variante, prezentate schematic mai jos.

Integrarea QQpl + QQslicer + PlanacyFaza 1  Varianta 1

În această variantă are loc importul fișierelor de bugetare Excel în Planacy, de la care se construiește în Planacy întreaga logică de bugetare. Datele de bugetare definite în Planacy devin apoi sursa de date pentru aplicația Qlik QQpl, în locul fișierelor Excel de bugete.

În plus, există posibilitatea ca în interfața Qlik să fie disponibile linkuri de întoarcere imediată în Zona de editare a bugetului din Planacy.

Integrarea QQpl + QQslicer + PlanacyFaza 1  Varianta 2

Această variantă alternativă elimină din aplicația QQfin detaliile la nivel de notă contabilă, pentru o structură de date mai ușoara și mai rapidă. Este relevantă mai ales atunci când volumul de detalii din notele contabile este foarte mare.

Dezavantajul acestei abordări este legat de pierderea detaliilor la nivel de tranzacție din aplicația Qlik™, fapt ce micșorează semnificativ trasabilitatea calculelor și opțiunile de auditare.

Integrarea QQpl + QQslicer + PlanacyFaza 1 Varianta 3

Pentru a elimina limitările soluției anterioare, în acest caz există două aplicații Qlik, una care oferă toate detaliile tranzacțiilor din notele contabile actuale, iar QQpl rămâne doar cu analizele comparative realizat versus bugetat. Când e nevoie de detalii, pe baza mecanismului Document Chaining din Qlik se deschide aplicația Detalii în contextul dorit (se moștenește setul de selecții din aplicația principală la deschiderea aplicației cu detalii).

Integrarea QQpl + QQslicer + PlanacyFaza 2

Pentru a scădea redundanța din configurările QQpl și Planacy, această abordare  integrează logica de definire a capitolelor de raportare financiară din cele două platforme.

Nu vă descurcați, dacă nu măsurați !
Timpul managerilor este cea mai suprasolicitată resursă, în timp ce Management by Data & Facts devine obligatoriu.
 
Schimbările de piață sunt tot mai bruște și mai disruptive.
 
Avem nevoie de o agilitate tot mai mare.
 
BI & AI e singurul drum de supraviețuire
 
Adoptarea unui sistem integrat de raportare financiară QQfin™ aduce simultan:
        – creșterea vitezei de livrare a rapoartelor financiare
        – flexibilitate mărită
        – și diminuarea riscurilor de erori în raportare
 
Adoptarea sistemului integrat de planificare-bugetare Planacy aduce:
        – scurtarea timpilor de bugetare
        – coerența și consistența în procesele de bugetare
        – cost total scăzut  și control ridicat în bugetare
        – creșterea frecvenței de bugetare fără suprasolicitare

Pentru soluții QQinfo, accesați pagina: QQsolutions.

Pentru informații despre Qlik, accesați pagina: qlik.com.

Dacă doriți produsul QQfin, vă rugăm să completați formularul aici !

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !