QQtrust™

Totul este despre încredere !

Principalele idei prezentate în această pagina sunt enumerate pe scurt aici:

Indiferent cât de rapid, inovativ, interactiv sau performant este un sistem de analiză managerial, punctul de plecare în construcția unui set de analize trebuie să fie CORECTITUDINEA INFORMAȚIILOR FURNIZATE.

Această corectitudine este determinată de 2 factori esențiali:
1. Datele furnizate sunt corecte, complete și suficient de proaspete

2. Toate procesările de date (intermediare și finale) nu au alterat calitatea informației sursă.

QQtrust™ este un set de metode și soluții pe care QQinfo le aplică analizelor și soluțiilor furnizate pentru a maximiza încrederea în corectitudinea informațiilor livrate ca sistem de suport decizional și pentru a minimiza riscurile.

În acest sens, în baza experienței de peste 15 ani acumulate, am adăugat în acest portofoliu soluții specifice fiecărui tip de risc identificat.

Data & Process Quality Assurance în analizele Qlik™ și în soluțiile QQinfo

Livrarea unor analize manageriale de calitate este de o importanță capitală, dar depinde de o multitudine de factori.

Odată cu noile unelte analitice, care automatizează o mare parte dintre procesele de prelucrare și asamblare a datelor, QQinfo a diversificat semnificativ paleta de unelte cu care se pot verifica atât calitatea, cât și integritatea rapoartelor:

 • Listare detaliată filtrabilă pentru inspectare
 • Adjustments auditor
 • Data Quality Checks
 • QQvalidator™
 • Process Quality Overview & Checks
 • Alignment Checks (multi ERP)
 • Config & Formula Change Auditor

În plus, în special pentru analizele financiare, merită puse imediat în valoare și:

 • Balanțe de verificare rapide
 • QQpl™ Config Quality Auditor
 • QQslicer™ Config Quality Auditor
 

Listare detaliată filtrabilă pentru inspectare

Când este nevoie, detaliile pot fi explorate și în formate cu multe detalii (tabele obișnuite), pentru a înțelege întregul context al unei înregistrări contabile (inclusiv legătura cu toate conturile), printr-o navigare/ căutare imediată.

Data Quality Checks

În funcție de setul de date sursă specific, etapele de procesare și obiectivele analitice, verificările specifice ale calității datelor au mai mult sens. Aici sunt prezentate câteva exemple:

 • verificarea definiției capitolelor primare (ce conturi sunt asociate unui capitol primar)
 • conținutul tuturor capitolelor, conform definițiilor suprapuse al capitolelor primare (definite prin asociere) și secundare (definite prin formule)
 • listă de conturi nemapate încă pe niciun capitol de raportare (fiind incluse doar cele cu tranzacții în perioada selectată)

O abordare similară poate fi utilizată pentru a identifica articole sau alte entități de date cărora le lipsește numele, clasificarea sau orice altă proprietate care este obligatorie sau este bine să existe.

 • listă cu conturi supra-clasificate (simultan în mai multe capitole primare)

Adjustments Auditor

 • Adăugați ajustări deasupra înregistrărilor ERP:

          – Mutați & modificați o anumită înregistrare

          – Anulați o înregistrare

          – Adăugați o înregistrare

          – Feliați o anumită înregistrare în mai multe valori (felierea mai avansată se poate face cu QQslicer™)

 • Odată înregistrate toate aceste ajustări, există o modalitate rapidă (1 clic) de a afișa/ ascunde impactul ajustărilor în întreaga imagine.
 • De asemenea, este disponibilă o afișare imediată a ajustărilor exacte efectuate (1 clic).
 • Modificarea înregistrărilor din trecut sau modificarea regulilor și setărilor de procesare sau chiar modificarea scriptului de procesare pot avea ca efect imediat o schimbare majoră a rezultatelor actuale, istorice  și cumulate la zi.
 • Pentru a oferi încredere maximă în rezultatele procesate, QQvalidator™ permite definirea anumitor puncte de date istorice cunoscute și verificate complet, care sunt revizuite în timpul fiecărei instanțe de procesare a datelor (aplicând principiile testării continue).
 • În cazul în care cel puțin punctul de referință nu este îndeplinit, se declanșează o alertă roșie mare în timp ce contextul și detaliile sunt disponibile pentru inspecție într-un set dedicat de pagini de interfață.
 • QQvalidator™ poate fi configurat și ca un ”câine de pază” pentru a certifica că nu se aplică nicio modificare pe înregistrările vechi.

Process Quality Overview & Checks

 • Cu cât companiile sunt mai complexe, cu atât devin mai complexe și cerințele de procesare pentru raportarea financiară. În astfel de fluxuri de procesare în mai multe etape, o zonă dedicată ne permite să înțelegem imediat dacă toate datele recente de date sunt la locul potrivit.
 • Vizualizările tabloului de bord, semaforului și graficului ne permit să oferim imediat informații intuitive ale statutului și interdependențelor.
 • Tabele cu semafoare pentru identificarea proceselor rulate cu succes.
 • Grafice de vizualizare a înlănțuirii proceselor cu durate și semnalizare prin culori (QQ/ Nodegraph/ Ralph …).

Alignment Checks (multi ERP)

Când datele istorice acoperă două sau mai multe surse de date ERP, putem controla definiția pentru fiecare capitol din ambele perspective contabile.

QQslicer™ Config Quality Auditor

Procesul de feliere a tuturor înregistrărilor (de contabilitate) este configurabil și automatizat cu motorul QQslicer™, dar pot apărea erori în definirea felierii sau pot lipsi cheile de feliere și alocare în seturile de date.

Pe baza celor 15 ani de experiență deja acumulată în crearea și implementarea regulilor și motoarelor de feliere, am dezvoltat un set de puncte de verificare care permit o identificare rapidă a situațiilor nedorite, cum ar fi:

 • regulă de feliere fără date procesate
 • seturi de date fără nicio regulă de feliere aplicată
 • diferențe la totaluri după aplicarea unei reguli de feliere
 • numărul de reguli de feliere pe care le-a trecut o anumită înregistrare post-feliere
 • înregistrări cu detalii lipsă pentru procesarea feliilor

Adjustments, Script, Config & Formula Change Auditor

Pentru cele mai exigente situații de încredere, se poate adăuga un strat suplimentar de încredere, pe lângă faptul că tot accesul la acesta este păstrat securizat printr-un strat de securitate bazat pe parole și roluri.

Chiar și atunci când modificarea regulilor de procesare este supusă controlului, se poate adăuga un proces suplimentar, care va înregistra și permite auditul rapid pentru toate modificările care au avut loc în toate zonele QQfin™:

 • ajustări
 • modificări de procesare a scriptului
 • configurare modificări ale procesării scriptului
 • modificări ale formulelor de interfață
 • configurare modificări ale formulelor de interfață

Acest lucru va permite auditorilor să identifice cine, când și de ce au schimbat elementul de procesare specific.

Balanțe de verificare (cu alertare și inspecție detalii)

Deși în analizele P&L nu sunt considerate decât înregistrările de debit pe clasa 7 și de credit pe clasa 6, o verificare preliminară rapidă a balanțelor de verificare pe cele 2 clase, pentru fiecare sintetic, sau chiar și pentru fiecare analitic, este un punct de plecare important în asigurarea calității rapoartelor financiare.

Pagina de verificări balanțe din QQfin oferă:

 • atât o perspectivă de ansamblu, de tip alertă, care identifică, pentru fiecare perioadă (lună/ trimestru/ semestru/ an) aleasă, dacă și care sunt conturile care nu se închid debit=credit
 • cât și o prezentare de detaliu a balanței pentru fiecare cont și perioadă de analizat în detaliu, până la nivel de tranzacție individual
Iată câteva exemplificări din interfața de audit balanțe
 1. Înregistrările din ultima lună sunt încă nebalansate (roșu), dar pe lunile anterioare ale trimestrului, totul este în regulă (verde) pe toate sinteticele care au înregistrări.
 1. Acum, că am identificat probleme doar în luna septembrie, am activat selecția pe luna respectivă și în acest tabelul pivot cu detalii pot vedea, separat, valorile pe debit și pe credit, la nivele de cont sintetic, .

Mai jos am selectat doar un singur analitic, pentru a intra în detalii, dar asta a fost opțiunea de navigare personală a utilizatorului.

3. … cont analitic …

4. … sau chiar înregistrare contabilă

Qoncluzii

Nu vă descurcați, dacă nu măsurați !
Principiul citat mai sus nu se aplică doar evaluării activităților comerciale, financiare sau operaționale, ci și asigurării maximului de calitate și încredere în sistemele de analiza pe care QQinfo le construiește pentru beneficiarii sai.
 
În acest sens, QQtrust™ oferă un pachet de abordări ce asigură maximul de încredere în informațiile livrate de sistemele și soluțiile de analiză managerială oferite de QQinfo, răspunzând concret la o serie de întrebări specifice:

 • Sunt datele de plecare corecte ?  Se respecta regulile („de bun simț”) agreate ?
 • Sunt datele de plecare complete ?
 • Sunt datele de plecare nealterate după închiderea perioadelor de raportare ?
 • Ce corecții (extracontabile, de exemplu) s-au făcut pe înregistrări, de către cine și care este impactul acestora ?
 • Nu sunt date pierdute pe drum ?
 • Sunt procesările sistematice la orice moment ? 
 • Avem toate datele de plecare conținute încă în analize la finalul procesărilor ?
 • Sunt regulile de procesare aliniate ?
 • Sunt procesările complete ? 
 • Sunt toate regulile de procesare complet și corect definite ?
 • Sunt toate datele de plecare suficient de recente ?
 • Au apărut recent variații majore, atipice, în volumul de date sau în timpul de procesare ?

Atunci când managementul are certitudinea că toate aceste verificări de calitate se fac în mod sistematic, automat și transparent, avem premizele de plecare pentru decizii corecte bazate pe date corecte.

Principiul GIGO (Garbage In = Garbage Out/ Gold In = Gold Out) devine tot mai important pe măsură ce volumul și viteza de creștere a muntelui de date și informații pe care le avem în organizație crește exponențial, făcând „bunul simț’ managerial și ingineresc să nu mai poată avea acoperirea necesară asupra informațiilor. 

În plus, apariția tot mai frecventă a lebedelor negre, adaugă tot mai mulți parametri suplimentari  de context în analizele noastre și deciziile aproximative, bazate pe „feeling”, „intuiție”  sau „guestimations” pot deveni, în situații extreme, chiar momente catastrofice în istoria organizațiilor noastre. 

Tehnologia are beneficii multiple, dar vine și cu un revers al medaliei, ce necesită o abordare specifică pentru a-i minimiza riscurileQQtrust™ este un exemplu concludent în acest sens.

Pentru soluții QQinfo, accesați pagina: QQsolutions.

Pentru informații despre Qlik™, accesați pagina: qlik.com.

Dacă doriți pachetul QQtrust™, sau aveți nevoie de mai multe informații, vă rugăm să completați formularul de aici .

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !