QQinventory™

Analiza stocurilor este esențială în identificarea problemelor de consistență a aprovizionării.

În plus, mai ales în condițiile de extremă volatilitate a cererii și ofertei din aceste vremuri pandemice, este nevoie de unelte care să asiste managerii și antreprenorii în identificarea rapidă a situațiilor de stoc cu risc ridicat.

Ideile principale ale paginii

Analize de stocuri

Evoluția stocurilor în timp

Grafice simple de evoluție a stocurilor în timp

Grafice de evoluție a stocurilor în timp cu defalcare pe o dimensiune netemporală

Analiza topurilor de stocuri

Topurile de stocuri la data curentă și la o dată anterioară

Alte vizualizări ale topurilor de stocuri

Analize de expirare stoc

Un pachet de vizualizări care evidențiază, pentru produsele cu perisabilitate aflate în stoc, situațiile de ieșire din valabilitate, dar generează și pre alertare pentru situațiile în care expirarea va avea loc în mai puțin de un număr de zile stabilit de utilizator.

Analiza sintetică

Tabele de analiză de detaliu

Analize de vechime stoc

Este o analiză care evidențiază distribuția stocului după vechimea acestuia.
Se poate calcula și prezenta sintetic, sub forma unui nr. de zile medii de vechime, calculate prin ponderarea vechimii fiecărui articol din stoc, cu valoarea sa de achiziție. Se poate agrega la orice nivel de detaliu (companie/ gestiune/ clasificări de articole/ furnizori/ etc.).
Sunt posibile, de asemenea, rapoarte de ”aging” care evidențiază pentru fiecare articol/ clasificare de articole/ gestiune/ etc. distribuția stocului (valoric sau cantitativ) pe interval de analiză.
Identificarea vechimii se poate face atât în cazul în care sistemul ERP ține trasarea stocului la nivel de lot, cât și atunci când nu există această trasabilitate, aplicând în această situație diverși algoritmi de reconstruire a vechimii (cel mai des întâlnit este algoritmul LOLI, un FIFO recalculat de la stocul curent în urmă, în funcție de intrări din spate).
Analizele de stoc se pot face atât pentru stocul curent cât și pentru stocul calculat la o dată ce a fost stabilită de utilizator.

Analiza sintetică

Tabele de analiză de detaliu

Valoare și cantitate vânzare pe intervale de vechime

Valoare vânzare pe intervale de vechime.

Cantitate vânzare pe intervale de vechime

Valoare și cantitate stocuri pe intervale de vechime

Valoare stocuri pe intervale de vechime

Cantitate stocuri pe intervale de vechime

Analize de corelare a stocurilor cu vânzările

Analize corelate stoc – vânzare – viteza de rotație

Analiza de tip alertă, pentru a identifica situațiile critice, în care există riscul unor pierderi iminente datorate situațiilor Out Of Stock (OoS).
Permite prioritizarea situațiilor particulare în funcție de cel mai relevant criteriu (de obicei margine pierdută), aducând astfel un plus de valoare prin focalizarea analizei în ordinea importanței sumei în joc.

OBS:

• Intervalul de analiză în care se consideră vânzările este un parametru pe care utilizatorul îl poate regla în funcție de necesitățile momentului respectiv.
• Dacă sunt accesibile informații structurate despre comenzile lansate la furnizor, putem filtra aceste alerte, identificând numai la cele care încă nu au plasată comanda la furnizor (opțiune suplimentară neinclusă în bugetul ofertat).
• Ce înseamnă limita cantitativă de semnalizare (OoS poate fi mutată din zero la o cantitate stabilită de user).

Topuri rotație la data curentă

Analize tabelare ale vitezei de rotație

Analize de ruperi de stoc (OoS = Out of Stock)

Pagină de analiză compusă

Analiza de tip alertă, pentru a identifica situațiile critice, în care există riscul unor pierderi iminente datorate situațiilor Out Of Stock (OoS).
Permite prioritizarea situațiilor particulare în funcție de cel mai relevant criteriu (de obicei margine pierdută), aducând astfel un plus de valoare prin focalizarea analizei în ordinea importanței sumei în joc.

 

OBS:

• Intervalul de analiză în care se consideră vânzările este un parametru pe care utilizatorul îl poate regla în funcție de necesitățile momentului respectiv.
• Dacă sunt accesibile informații structurate despre comenzile lansate la furnizor, putem filtra aceste alerte, identificând numai la cele care încă nu au plasată comanda la furnizor (opțiune suplimentară neinclusă în bugetul ofertat).
• Ce înseamnă limita cantitativă de semnalizare (OoS poate fi mutată din zero la o cantitate stabilită de user).

Analize de soldare pentru produse fără mișcare (NoM = No Moving)
sau cu mișcare înceată (SloMo = Slow Moving)

Pagină de analiză compusă

Stoc fără Vânzări în ultima perioada și calcul procent maxim de soldare pentru lichidări stoc

Această analiză de alertare, permite utilizatorului să ia acțiuni concrete de soldare a articolelor care sunt aproape sau au intrat deja în stare NoMoving, oferindu-i imediat și limitele de variație rezonabile ale prețului de soldare și a discount-ului maxim ce face sens.

Sistemul ia în calcul și o serie de parametri de configurare aflați la îndemâna userului (câte zile de vânzări din trecut iau în considerare, câte luni de stocare se iau în calcul pentru a identifica noul cost reevaluat de soldare), dar și o serie de parametri ce pot fi modelați la nivel general, editabil de utilizator, sau calculați automat în funcție de clasele de apartenență a articolelor și/sau gestiunilor, cum ar fi volumul articolului, cost de stocare per unitatea de volum.

Analiza poate considera NoMoving o vânzare minimă cantitativă nenulă sau o rotație minimă finită.
Opțional, se poate decide data la care se va face calculul (opțiune de roll-back).

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Analize de relocare 

Pagină de analiză compusă

Sugestii de relocare*

Este o analiză relevantă pentru companiile care își desfășoară activitatea cu mai multe locații de gestiune distribuite în teritoriu.
Soluția propune automat cantitățile ce urmează a fi relocate pentru a optimiza așezarea stocului curent în conformitate cu rezultatele recente de vânzări.

Sunt semnalizate prin culori (editabile) situațiile speciale de OoS și NoM, care alterează parametrii de plecare ai calculului.
Cantitățile “de primit” și “de dat” sunt explicitate vizual atât cantitativ algebric (minus = cantitate de dat/ plus = cantitate de primit), cât și cromatic (verde => de primit , roșu => de dat).
Opțional se poate adăuga o vizualizare pe hartă, cu 2 culori diferite a cantităților de primit și de dat.
*Nu este necesară administrarea unui set complex de parametri. La cerere se pot defini, doar ca parametri globali:
• data la care se ia în considerație stocul (este data curentă în soluția implicită, dar în unele sisteme se poate alege și o altă dată anterioară);
• perioada de vânzare ce va fi luată în calcul – fie ca durată în zile din trecut de la data curentă (soluția implicită), fie ca starting date și ending date;
• praguri de relevanță valorice și/ sau cantitative (generale sau pe categorii).

Recomandări finale

Dacă setul de analize prezentat nu vă este suficient pentru un management optimizat al stocurilor, vă recomandăm extinderea sa cu setul de analize avansate de corelare a stocurilor cu vânzările:

Despre QQinventory.healthcheck™ găsiți mai multe detalii aici: qqinfo.ro/QQinventory.healthcheck

Despre QQinventory.preventiongăsiți mai multe detalii aici: qqinfo.ro/QQinventory.prevention

Pentru structurarea unui sistem optimizat de comenzi de aprovizionare  și alocare, vă putem asista cu soluții adaptate nevoilor specifice, inclusiv cu un mix integrat de unelte de Visual Analytics, Data Science, Machine Learning și Artificial Intelligence alături de metodologii de organizare, care să aducă organizației beneficiar maximul posibil de eficiență și înțelegere, cu riscuri minime, în același timp. 

Pentru a afla mai multe despre suita de soluții de management a stocurilor, vă invităm să completați formularul aici și vă vom contacta pentru a stabili o întâlnire în cadrul căreia că vom prezenta exemple concrete sau chiar un proiect pilot dedicat.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru informații despre Qlik™, accesați acest site: qlik.com.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !