QQcrm™

QQcrm™ este un sistem integrat de planificare operațională, dar și de analiză tactică și strategică a activităților comerciale B2B individuale.

QQcrm™ permite pregătirea întâlnirilor cu clienții, prin generarea unei fișe de întâlnire cu clientul. Fișa conține atât detalii anterioare din sistem, cât și spatii ce vor fi completate de către participanții la întâlnire și apoi încărcată în sistem pentru monitorizare și analiză. În plus, sistemul monitorizează continuu, în baza unui set complex de criterii (KPI), relația de business cu fiecare client și declanșează alerte în situațiile ce arată o anumită degradare, urmărind întregul flux de planificare și execuție a soluționării situațiilor identificate.

QQcrm™ generează alerte periodice, tactice și strategice, privind degradarea relațiilor actuale cu oricare dintre clienții regulați și sprijină, în mod operativ, urmărirea acestor probleme, printr-un flux de lucru care oferă:

În plus, QQcrm™ oferă managementului o vizulizare “ochi de șoim” și analize detaliate privind calendarul, dimensionarea, execuția, calitatea și rezultatele întregului proces.

QQcrm™ integrează utilizarea QlikView™, cu add-on-uri de Microsoft Outlook și Microsoft Excel, pentru a oferi un mediu de lucru familiar în colectarea informației și planificarea activităților.

Avantaje

Beneficii

este un sistem integrativ automatizat de analiză și evaluare a portofoliului de clienți

evaluează obiectiv și regulat întreg portofoliul de clienți în baza unui set unic de reguli

este adaptiv la nevoile specifice managementului și angajaților

asistentul este proactiv. Crează alerte și propune un plan de acțiune

asigură comunicare asincronă. Nu necesită disponibilitatea permanentă rețelelor de date

lucrează  non-stop 24/7, execută alertele întotdeauna

este ușor de folosit

economisește masiv timp de analiză, raportare și monitorizare

este flexibil din punct de vedere al formelor de comunicare

consolidează informațiile relevante pentru discuții cu clienți

permite dezvoltarea ulterioară

oferă analiza performanței componentelor sistemului și angajaților

Dacă vă interesează produsul QQcrm™,vă rugăm să completați formularul aici.

Pentru informații despre Qlik™, vă rugăm accesați acest site: qlik.com.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm
QQblog
-ul !