QQwork.logger™

QQwork.logger ™ oferă angajaților și managerilor un cadru optim de raportare și monitorizare a resurselor lor de timp, folosind o metoda simplă și intuitivă.

QQwork.logger ™ oferă posibilitatea forței de muncă să înregistreze orice activitate începută în același loc pentru toate echipele. Este posibilă sistarea temporară a oricărui task și reluarea lui ori de câte ori este nevoie.

Scopul principal al acestui instrument este de a minimiza la maxim numărul de informații pe care fiecare utilizator trebuie să le introducă în timpul raportării. Restul detaliilor sunt extrase de aplicație din context (timestamp, utilizator, departament, detalii specifice ale task-urilor și proprietățile acestora, etc.).

În acest fel, putem oferi o serie de avantaje majore pentru organizație:

Soluția se implementează ca add-on pentru Microsoft Outlook, având o bază de date MS-SQL centrală pentru consolidare. A fost dezvoltată în Visual Studio și lucrează destul de repede chiar și pe o rețea mai puțin performantă.

Forța de muncă interacționează cu această aplicație printr-un număr redus de click-uri, din moment ce sistemul din spate știe deja când totul este presat și cine este respectivul utilizator și că începerea unei noi acivități înseamnă punerea în așteptare a celei de dinainte (bazat pe principiul o singură activitate la un moment).

Interfața permite managerilor să defineasca o clasificare pe mai multe straturi a activităților și timpul necesar pentru executarea și încheierea fiecărei activități. În aceasta definire a activităților, unele dintre acestea pot obține un set flexibil de parametri obligatorii și/sau optionali, pe care fiecare utilizator trebuie să îi completeze, sau să îi aleagă, când începe o nouă activitate.

Clasificarea activităților poate avea o valabilitate a intervalului de timp și poate fi specifică pe departamente sau alte structuri organizaționale.

Odata ce o activitate este executată, poate fi apăsat un buton pentru a marca sarcina ca și completă (un singur click!).

Butoane suplimentare sunt disponibile pentru a pune o sarcină pe pauză sau pentru a o marca în așteptare pentru altcineva, sau pentru cazul în care o sarcină este începută și pusă pe pauză (dar neterminată încă).

În cazul în care unele înregistrări sunt modificate din greșeală, utilizatorul are posibilitatea să editeze mai tarziu datele (chiar și așa, managementul va putea să identifice și să ia în considerare toate înregistrările care au fost modificare după timpul de execuție, evaluând în acest fel datele pentru fiecare persoană).

În versiunile avansate, unde este necesară o înțelegere pentru timpul de rezolvare, QQwork logger ™ pote propune o prioritizare a task-urilor la nivel de angajat, în scopul minimizării numărului de încălcări ale SLA (Service Level Agreement), sugestii suplimentare sunt generate pentru realocarea task-urilor în cadrul echipelor și departamentelor, în cazul în care există situații cu posibile răspunsuri pozitive.