Integrarea datelor hibride și multi-cloud în Qlik™

Actualizări Qlik™ Cloud Data Integration disponibile din 7 noiembrie 2023!

Qlik™ Cloud Data Integration le permite utilizatorilor să construiască canale de date automate cu o interfață vizuală intuitivă pentru a ingera, transforma și furniza date gata de analiză. În versiunea din 7 noiembrie 2023 au fost adăugate mai multe capacități majore pentru a consolida Qlik™ Cloud pentru integrarea datelor hibride și multi-cloud enterprise.

Trasabilitatea datelor și analiza impactului
Cu ajutorul trasabilității datelor la nivel de câmp și de set de date, utilizatorii de date și de analiză își pot îmbunătăți înțelegerea originilor datelor și a modului în care acestea s-au transformat de-a lungul procesului de prelucrare a datelor. Cu această ultimă versiune, Qlik™ Cloud Catalog captează automat linia de proveniență a seturilor de date și a câmpurilor în contextul unui canal de integrare a datelor Qlik™ Cloud, aducând mai multă transparență și sporind încrederea în rezultatele bazate pe date pentru utilizatorii de date și de analiză.

În plus, analiza de impact asupra artefactelor de canale de date facilitează explorarea proactivă a scenariilor de tip „dacă” (what-if), permițând o evaluare cuprinzătoare a modului în care schimbările din sistemul sursă pot avea un impact asupra canalelor și transformărilor de date din aval. Această abordare proactivă ajută la prevenirea problemelor potențiale înainte ca acestea să apară.

Obiective extinse de replicare și cloud
Qlik™ Cloud Data Integration va beneficia de abilități extinse de replicare pentru cazuri de utilizare precum partajarea datelor, sincronizarea și ETL-ul incremental. Microsoft SQL Server și Amazon S3 vor fi acceptate ca ținte pentru datele replicate. Pentru a permite conectivitatea cu rețelele private, Qlik™ Cloud Data Integration poate fi configurat cu capacitățile de legătură privată ale gateway-ului de circulație a datelor Qlik™ atunci când accesează date pe platforma cloud Microsoft Azure.

Suport mai larg pentru tipurile de date native
Qlik™ Cloud Data Integration va elimina, de asemenea, limitările privind replicarea tipurilor de date complexe, cum ar fi marcajele de timp, datele geospațiale și binare din sistemele sursă. Acest lucru se bazează pe suportul nativ al Qlik™ Cloud Data Integration pentru tipurile de date întâlnite în mod obișnuit în platformele de date moderne. Utilizatorii vor putea replica un set mai larg de date „ca atare” (as-is), fără a fi nevoie să convertească sau să aproximeze tipurile de date în cadrul canalelor de date.

Integrarea catalogului Databricks Unity
În plus, în noiembrie, Qlik™ Cloud Data Integration se va integra cu catalogul Databricks Unity pentru gestionarea centralizată a metadatelor. Utilizatorii Qlik™ vor putea să descopere, să înțeleagă și să obțină informații despre obiectele de date și linia de proveniență create de canalele Qlik™ Cloud pentru datele din platforma Databricks Lakehouse. Acest lucru deschide calea pentru o guvernanță și o colaborare extinsă în cadrul proiectelor de analiză, pe măsură ce utilizatorii implementează Databricks ca data lakehouse-ul lor.

Cu parcursul Qlik™ Cloud Data Integration centrat pe o replicare mai amplă, încărcare incrementală și suport multi-cloud, Qlik™ continuă să fie liderul enterprise în integrarea datelor hibride și multi-cloud. Prin adăugarea unor funcționalități sofisticate de data lineage, guvernanță și livrare îmbunătățită, Qlik™ Cloud Data Integration va permite utilizatorilor să își extindă cu încredere programele de analiză în medii cloud complexe.

Aceste actualizări în Qlik™ Cloud Data Integration sunt disponibile începând cu 7 noiembrie 2023.

Pentru informații despre Qlik™, vă rugăm să vizitați pagina: qlik.com.
Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.
Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !