Vizualizări de bază

Care sunt vizualizările esențiale pe care le puteți utiliza în Qlik™ ?

PAGINA DASHBOARD

Este tabloul de control al companiei/ departamentului, care permite vizualizarea datelor esențiale.

De cele mai multe ori NU are nevoie de scroll pentru a explicita „cum stăm?”, esențialul poate fi cuprins dintr-o privire.

Tablourile de bord ale Qlik™ pot fi asemuite, din punct de vedere al funcționalității, cu panoul de bord al unui avion. (Ambele furnizează date esențiale pentru ajungerea la destinație în condiții optime de siguranță și eficiență.)

Tablourile de bord uzuale se concentrează de obicei pe indicatori de tip procent comparativ între un indicator (măsură) calculat pentru o perioada recentă și o referință relevantă (anterioară sau țintită), dar se combină de multe ori și cu valori absolute, dincolo de procente. În multe cazuri se folosesc și coduri de culoare pentru a sublinia tipologii de situații specifice (în general roșu pentru impact negativ și verde pentru impact pozitiv)

Mai jos veți găsi variante posibile de vizualizare pentru un Dashboard:

Elemente de vizualizare din paginile Dashboard

Prezentările Gauge permit vizualizarea unor numere esențiale, în general de tip procent execuție (de obicei față de o perioadă anterioară sau față de o țintă bugetată/ planificată).

Prezentările KPI permit vizualizarea unor numere esențiale, în general de tip valoare absolută, eventual cu vizualizarea valorilor de referință și cu semnalizarea semnificației și a poziției pozitive sau negative a variației față de referință (referințe).

DASHBOARD CU SUPLIMENTĂRI

Vizualizarea Generală de Dashboard poate fi completată cu detalii suplimentare relevante, legate de evoluția în timp a indicatorilor (folosind un line-chart), sau alte vizualizări (topuri, plăcinte, blockchart)

Se poate realiza un Dashboard dedicat pentru fiecare departament al unei organizații, dar recomandăm abordarea generalizantă, mult mai eficientă. Elemente suplimentare de navigare permit coborârea analizei la nivele ierarhice mai mici

ANALIZE TIMELINE (EVOLUȚII TEMPORALE)

 
GRAFICUL LINIE (TIMELINE) este o vizualizare grafică a variației unuia sau a mai multor parametri în timp. Qlik™ permite mai multe tipuri de analize ale acestor grafice linie, inclusiv analize comparative ale evoluțiilor.

Se pot oferi și în paralel evoluții ale mai multor indicatori în timp prezentate în obiecte alăturate, sau se pot construi mecanisme mai evaluate  de tip timeline.

PAGINI TIMELINE DEDICATE

 

Analizele timeline în pagini dedicate permit vizualizarea mai multor perspective temporale. Se folosește de obicei graficul de tip Line Chart și, uneori, Bar Chart sau chiar Waterfall. Perspectivele uzuale cuprind cel puțin 3 grafice și 2 prezentări tabelare de tip pivot.

 

Graficul de Analiză Timeline cu sezonalitate permite identificarea variației unui  indicator numeric (măsură după o dimensiune temporală specifică, suprapus pe mai mulți ani.

Adăugarea unor prezentări  tabelare, de tip pivot și/ sau chiar tabel simplu, poate ajuta în multe situații, dar este foarte important ca prima opțiune de vizualizare să fie graficul și apoi tabelele de detaliere.

PAGINI de TOP-uri dedicate

Vizualizarea unor top-uri (de obicei descrescătoare) permite identificarea clasamentului și a performanței relative a fiecărei entități din coloana dimensională (Orașul) în raport cu o anumită măsură (Valoarea vânzării, în RON).

Când sunt prea multe entități, pentru a fi cuprinse în obiectele de tip top, există opțiunea maximizării obiectului la întregul ecran. De asemenea, se poate apela la opțiunea de scroll din interiorul obiectului de vizualizare. În Qlik Sense™ există și opțiunea thumbnail scroll, evidențiată mai sus în lateralul din dreapta.

De obicei graficele de tip TOP sunt combinate și cu “plăcinte circulare” (pie-chart) ….

… și/ sau cu
“plăcinte la tava” 
(block-chart sau treeview).

PAGINI ȘI OBIECTE DINAMICE

Obiectele dinamice permit încapsularea într-un singur obiect a unui număr mai mare de analize. Cu această abordare, un singur obiect poate conține, simultan, zeci, sau sute, sau chiar mii de variante de vizualizare pentru care timpul și costul de dezvoltare în interfață ar putea deveni uriaș .

De exemplu, chiar și pentru un obiect foarte simplu Bar Chart cu Topuri Descrescătoare, dacă este definit ofere, la alegerea utilizatorului, direct în interfață, la momentul consumării analizei,

• orice dimensiune ne temporală relevantă (în mod uzual sunt cel puțin 5-6 astfel de dimensiuni în companiile mai puțin sofisticate, dar se poate ajunge și la 20 sau mai multe, în cazul companiilor cu o complexitate ridicată.
• orice măsură relevantă din context (în mod uzual iarăși se poate depăși repede un număr de 4-5 măsuri, dar și aici se poate ajunge la un număr impresionant, de ordinul zecilor de variante, relativ repede).
• dacă vorbim de analize valorice, măsurate în bani, de multe ori analizele se fac în mai multe monede, cel puțin în RON și EUR, din nou la alegerea utilizatorului, direct în interfață.

Punând cap la cap aceste variante, chiar în variante minimale, obținem într-un singur obiect un set de opțiuni de 5 măsuri x 2 monede x 5 dimensiuni = 50 de variante diferite de analiză. (Și asta fără a lua în calcul vreo opțiune de filtrare pe un subset de date în generarea raportului).

Exemple de măsuri uzuale incluse în opțiunea circulară (cu alternative):

 • cantitate vânzare
 • valoare vânzare la preț de listă
 • valoare discount, 
 • valoare vânzare netă
 • marjă comercială
 • procent discount acordat
 • procent marjă comercială

ALTE VIZUALIZĂRI IMPORTANTE

COMBINAREA TABELELOR CU GRAFICELE: MINI-GRAFICELE

Toate studiile de utilizare a interfețelor de analiză managerială au demonstrat vizualizarea grafică este mai eficientă decât reprezentarea tabelară în evidențierea factorilor esențiali ai unei afaceri.

Explicația: mintea umană conține un procesor de imagine mult mai evoluat decât procesorul său numeric, care este aplicat într-un plan mai abstract.

Pentru situațiile în care obiectele grafice nu pot cuprinde suficient de multe detalii, recomandăm folosirea de obiecte mixte, în care tabelele integrează conținut grafic în celulele de tabele. Reprezentările grafice, inclusiv MiniCharts și Trellis oferă informația la un nivel digerabil încă vizual, nu doar numeric.

ANALIZELE DE ÎMPRĂȘTIERE

ANALIZE SCATTER CLOUD sunt utilizate pentru vizualizarea împrăștierii simultan a unui set de 2-3-4 măsuri în populația de entități analizate (1 dimensiune de analiză)

O astfel de analiză poate scoate în evidență

 • fenomene asemănătoare prin gruparea (clusterizarea) punctelor,

  sau

 • apartenența punctelor la anumite curbe care pot sugera eventuale corelații între măsurile analizate,

  sau

 • lipsa populării anumitor zone de analiză poate sugera limitări fenomenologice.

Una dintre cele mai valoroase reprezentări economice de împrăștiere este cea în care pe axa orizontală este reprezentată vânzarea valorica, iar pe cea verticală marja procentuală. (În dreapta sus sunt găinile de aur !)

În exemplul de mai sus, se poate alege dinamic, direct în interfață, pentru axele orizontală, verticală și perpendiculară (mărimea discului) din mai multe măsuri reprezentate. Colorarea poate fi asociată unei a 4-a măsuri.

GRAFICUL WATERFALL (CASCADĂ)

Mai multe detalii despre vizualizarea waterfall și analiza factorială (numită și analiza cauză-efect) găsiți aici.

 

Este o reprezentare grafică care vă ajută să înțelegeți vizual efectele cumulate ale unor seturi de valori pozitive și negative, ce modifică rezultatele unor indicatori importanți.

În imaginea alăturată se poate vizualiza o prezentare combinată a logicii de analiză factorială cu prezentarea Waterfall, în care se evidențiază modul în care fiecare factor aduce

 • un plus (verde)
 • sau un minus (roșu)

până la rezultatul final, cel din dreapta graficului.

ANALIZELE GEOSPAȚIALE

 

O astfel de analiză poate fi folosită și ca instrument de GeoMarketing, ce permite identificarea zonelor insuficient exploatate comercial sau cu probleme operaționale. În exemplu de mai jos, se poate alege din mai multe măsuri reprezentate: Vânzări, Vânzări la mia de locuitori, Numărul de clienți sau Numărul de tranzacții sau livrări.

Analizele zonale se pot realiza la orice nivel pentru care există date care să fundamenteze vizualizarea.

Analizele geo-spațiale mai pot avea ca obiectiv, ieșind din sfera marketing, trecând spre analiza operațională, vizualizarea stocurilor disponibile în fiecare zonă vizată, eventual corelate cu volumul vânzărilor din aceeași zonă, sau chiar se poate analiza, per produs, în zonele unde acesta a fost vândut sau în zonele unde acesta a rămas în stoc.

Analizele geo-spațiale Qlik™ permit și suprapunerea reprezentărilor de mai sus, sau adăugarea de informații vizuale despre rute și/sau alte informații cantitative sau calitative valabile pentru împerecheri de puncte geografice.

În exemplele de mai sus sunt prezentate o vizualizare pe județe și alta pe localități (sus intensitatea culorii este asociată cu variația unei măsuri, iar jos sunt 2 măsuri asociate, una dimensiunii cercului, și respectiv una intensității de culoare).

Observații:

Pentru majoritatea obiectelor de mai sus există și variante complexificate, în care utilizatorul poate alege, pe loc, între mai multe măsuri și mai multe dimensiuni

Acest material are ca scop înțelegerea conceptelor de bază în vizualizările oferite de o soluție BI, eficiența, câștigul de timp și viteza de analiză accelerată fiind beneficii imediate.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !

Pentru detalii despre Qlik, vă rugăm accesați următorul link: www.qlik.com