Vizualizări de bază

Care sunt conceptele uzuale pe care le veți întâlni în Qlik?

DASHBOARD

Este tabloul de control al companiei, care permite vizualizarea datelor esentiale ale companiei.
Tablourile de bord ale Qlik pot fi asemuite,  din punct de vedere al funcționalității, cu panoul de bord al unui avion.

Ambele furnizează date esențiale pentru ajungerea la destinație în condiții optime de siguranță și eficiență.

Mai jos se pot observa variante posibile de vizualizare pentru un Dashboard:

Prezentarile KPI permit vizualizarea unor numere esențiale, în general de tip valoare absolută, eventual cu vizualizarea valorilor de referință și cu semnalizarea semnificației și a poziției pozitive sau negative a variației față de referință (referințe).

.

Prezentările Gauge permit vizualizarea unor numere esențiale, în general de tip procent execuție (de obicei față de o perioadă anterioară sau față de o țintă bugetată/ planificată.

DASHBOARD CU SUPLIMENTĂRI

Vizualizarea Generală de Dashboard poate fi completată cu detalii suplimentare relevante, legate de evoluția în timp a indicatorilor (folosind un line-chart). 

Mai jos sunt reprezentate:  TOP-uri, PLĂCINTE, BLOCKCHARTS și TIMELINE-URI.

Se poate realiza un Dashboard dedicat pentru fiecare departament al unei organizații, dar recomandăm abordarea generalizantă, mult mai eficientă.

Se pot construi și vizualizări Dashboard compuse, care combină abordarea KPI cu mini-bar charts specifice.

ANALIZE TIMELINE

GRAFICUL LINIE (TIMELINE) este o vizualizare grafică a variației unuia sau a mai multor parametri în timp.  Qlik permite mai multe tipuri de analize ale acestor grafice linie, inclusiv analize comparative ale evoluțiilor.

Se pot oferi și în paralel evoluții ale mai multor indicatori în timp prezentate în obiecte alăturate, sau se pot construi mecanisme mai evaluate  de tip timeline.

PAGINI TIMELINE DEDICATE

Analizele timeline în pagini dedicate permit vizualizarea mai multor perspective temporale. Se folosește de obicei graficul de tip Line Chart și, uneori, Bar Chart sau chiar Waterfall. Perspectivele uzuale cuprind cel puțin 3 grafice și 2 prezentări tabelare de tip pivot.

Graficul clasic de Timeline permite identificarea variației unui  indicator numeric (măsură) după o dimensiune temporală specifică, care acoperă continuu un orizont de timp.

Plecând de la primul grafic prezentat, de obicei derivăm și un grafic care evidențiază evoluția distribuției în timp a unui indicator, după o dimensiune netemporală importantă.

Recomandăm evitarea dimensiunilor netemporale cu prea multe entități, pentru a putea evidenția în mod inteligibil aceste informații.

Graficul de Analiză Timeline cu sezonalitate permite identificarea variației unui  indicator numeric (măsură după o dimensiune temporală specifică, suprapus pe mai mulți ani.

Adaugarea unor prezentări  tabelare, de tip pivot și/sau chiar tabel simplu, poate ajuta în multe situații, dar este foarte important ca prima opțiune de vizualizare să fie graficul și apoi tabelele de detaliere.

PAGINI de TOPURI dedicate

De obicei graficele de tip TOP sunt combinate și cu barchart-uri, “plăcinte circulare” (pie-chart) si/ sau “plăcinte la tava” (block-chart sau treeview).

COMBINAREA TABELELOR CU GRAFICELE: MINI-GRAFICELE

Toate studiile de utilizare a interfețelor de analiză managerială au demonstrat vizualizarea grafică este mai eficientă decât reprezentarea tabelară în evidențierea factorilor esențiali ai unei afaceri.

Explicația: mintea umană conține un procesor de imagine mult mai evoluat decât procesorul său numeric, care este aplicat într-un plan mai abstract.

Pentru situațiile în care obiectele grafice nu pot cuprinde suficient de multe detalii, recomandăm folosirea de obiecte mixte, în care tabelele integreză conținut grafic în celulule de tabele. Reprezentările grafice, inclusiv MiniCharts și Trellis oferă informația la un nivel digerabil încaă vizual, nu doar numeric.

GRAFICUL WATERFALL

Este o reprezentare grafică care vă ajută să înțelegeți evoluția anumitor parametrii în timp, prin analiza efectelor cumulate ale unor seturi de valori pozitive și negative, ce modifică acei parametrii.

În imaginea din dreapta se poate vizualiza o prezentare combinată a analizei factoriale cu prezentarea Waterfall, care evidențiază modul în care fiecare factor aduce un plus (verde) sau un minus (roșu), până la rezultatul final, cel din dreapta graficului.

*Pentru fiecare dintre obiectele de mai sus există și varianta complexificată, în care în cadrul fiecarui obiect de vizualizarea se poate alege între mai multe măsuri și mai multe dimensiuni temporale
*Aceste vizualizări simplificate au ca scop înțelegerea conceptelor de bază ce stau în spatele unui program de BI, eficiența și câstigul de timp fiind unele dintre beneficiile ce reies din acestea.