QQvendor reporting™

QQvendor reporting™ are ca principal obiectiv automatizarea completă pentru activitățile de raportare către acei vendori ai companiei ce nu necesită o supervizare manuală și/ sau ajustări.

Soluția urmărește să simplifice procesele umane de export a rapoartelor prin intermediul realizării unui workframe unitar pentru toate activitățile de raportare și ajustare.

Stabilirea de referințe în cadrul proceselor de ajustare permite monitorizarea de către management a consecvenței și a calității raportărilor la vendori.

Obiective: 

Tipuri de ajustări:

Raportarea poate fi:

Tipuri de raportări:

Principalele formate de raportări sunt cele XLS (x) și CSV, iar tipurile de trimitere a raportărilor sunt:

Procese Vendor Reporting:

Configurarea frecvenței raportărilor: Engine în XLS, periodicitate, data raportării, data Start Perioadă Raportare, data End Perioadă Raportare.

Dacă doriți produsul QQvendor reporting, vă rugăm să completați formularul de comandă aici !