QQrelocation™

QQrelocation™  este o soluție de business care oferă o analiză relevantă pentru toate companiile care își desfașoară activitatea în mai multe locații de gestiune distribuite în teritoriu.

QQrelocation™  propune în mod automat cantitățile ce urmează a fi relocate pentru a se optimiza așezarea stocului curent în conformitate cu rezultatele recente din vânzări.

Sunt semnalizate prin culori (editabile) situațiile speciale de Out Of Stock și No Moving, care alterează parametri de la care se pornește calculul.

Atât cantitatile “de primit” cât și cele “de dat” sunt explicitate vizual:

  • Cantitativ algebric (minus = cantitate de dat / plus = cantitate de primit);
  • Cromatic (verde – de primit, roșu – de dat).

Se mai poate adăuga opțional o vizualizare pe hartă, cu alte două culori diferite pentru cantitățile “de primit” și “de dat”.

QQrelocation™  nu necesită administrarea unui set complex de parametri. Este necesară doar definirea parametrilor globali:

  • data la care se ia în considerație stocul (este data curentă în soluția implicită, dar în unele sisteme se poate alege și o altă dată anterioară);
  • perioada de vânzare ce va fi luata în calcul – fie ca durata în zile din trecut de la data curentă (soluția implicită), fie ca starting date și ending date;
  • praguri de relevanță valorice și/sau cantitative (generale sau pe categorii).

Ceea ce mai oferă QQrelocation™  este o analiză a numărului de gestiuni cu vânzare și stoc pe articole.

Acest instrument permite analiza coerenței și respectării politicii de alocare a produselor în stocul magazinelor în funcție de profilul acestora, în special în situațiile în care magazinele nu au o politică omogenă de alocare, ci există diferențieri în ceea ce priveste alocarea anumitor produse selectiv în anumite magazine sau tipuri de magazine.

  • Astfel, când numărul de magazine cu vânzare este semnificativ mai mic decât numărul de magazine cu stoc, avem o situație cu stoc supraalocat, ce necesită revizuirea politicii generale de alocare la magazine prin micșorarea numărului de magazine ce vor ține produsul în stoc.
  • Daca însă numărul de magazine cu vânzare este semnificativ mai mare decât cele cu stoc, se poate justifica o suplimentare a produsului la o bază mai largă de magazine.
  • Când numărul de magazine cu stoc curent este mult mai mic decât cel cu stoc alocat, este practic evidențiată o situație în care sunt probleme în cadrul procesului de realocare a magazinelor.
  • Ordonarea se poate face prioritizând produsele cu volumul valoric cel mai important în față.