GDPR Cash Driver™

Părțile se angajează să respecte prevederile legale în vigoare referitoare la protecția datelor cu caracter personal.

1. Părtile nu prefigurează ca în baza contractului încheiat să fie transmise date cu caracter personal, altele decât informațiile de contact ale persoanelor implicate în executarea contractului, a reprezentanților legali/ împuterniciților din partea părților, afiliaților sau subcontractorilor acestora (în măsura în care afiliații, subcontractorii și reprezentanții acestora sunt implicați în executarea contractului), respectiv nume, funcția, adresa de business, nr. de telefon și email de business. Datele cu caracter personal ale oricărei părți, afiliați sau subcontractori ai acesteia, la care cealaltă parte, în calitate de operator de date, sau persoanele sale împuternicite care prelucrează date cu caracter personal în numele și pe seama acesteia precum și salariații acesteia vor avea acces în derularea contractului încheiat, se vor prelucra în condițiile Regulamentului (UE) 2016/679 – privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/ 46/ CE (Regulamentul General privind Protecţia Datelor).

2. Astfel, fiecare parte primește din partea celeilalte dreptul de a procesa datele cu caracter personal ale acesteia, afiliaților, subcontractorilor săi, respectiv a reprezentanților legali/ împuterniciților acestora (cu rezerva făcută mai sus în privința afiliaților și subcontractorilor) în scopul exclusiv și limitat al executării obiectului contractului.

Fiecare parte:

(i) va colecta, gestiona și stoca datele cu caracter personal primite de la cealaltă parte în strictă confidențialitate, utilizând diligența corespunzătoare cerută de obligațiile sale prevăzute în Contract și legea aplicabilă, evitând accesul, utilizarea, dezvăluirea, neautorizate, sau pierderea acestora;

(ii) va utiliza datele cu caracter personal primite de la cealaltă parte doar pentru executarea obiectului Contractului;

(iii) nu va vinde, înstrăina, transfera, distribui, închiria sau dispune în alt fel de datele cu caracter personal primite pentru scopurile sale personale, în beneficiul său sau al altor persoane.

3. Fiecare parte care va acționa ca operator de date cu caracter personal în sensul celor precizate la articolul de mai sus va prelucra datele cu caracter personal ale celeilalte părți, afiliaților, subcontractorilor acesteia și reprezentanților/ împuterniciților acestora (cu rezerva făcută mai sus în privința afiliaților și subcontractorilor) în scopul executării contractului, pentru a-și îndeplini obligațiile care îi sunt impuse de legislația aplicabilă, precum și în scopuri legitime, cum ar fi prevenirea fraudei, realizarea raportărilor interne, aplicarea măsurilor de analiză a clientelei conform legislației aplicabile, etc., în condițiile Regulamentului General privind Protecția Datelor.

4. Fiecărei părți îi revine obligația de a informa direct, conform Art. 12 și 13 din Regulamentul General privind Protecția Datelor, reprezentanții și salariații săi împuterniciți în relația cu celaltă parte și va solicita îndeplinirea acestei obligații de către afiliații și subcontractorii fiecăreia în raport cu reprezentanții și salariații acestora (cu rezerva făcută mai sus în privința afiliaților și subcontractorilor), cu privire la prelucrarea datelor lor de către cealaltă parte, pentru scopuri de gestionare a contractului, pentru verificările și raportările prevăzute de legislația aplicabilă, pentru îndeplinirea unei obligații legale, cum ar fi Legea 129/ 2019 pentru prevenirea şi combaterea spălării banilor şi finanţării terorismului, precum şi pentru modificarea şi completarea unor acte normative , precum și în alte scopuri legitime în funcție de relația contractuală.

5. Toate comunicările între părți, referitoare la protecția datelor cu caracter personal, va fi făcută la adresele următoare sau la alte adrese care vor fi comunicate în prealabil:

a) Pentru Beneficiar – detaliile specificate de acesta;
b) Pentru Furnizor Q and Q Info Consult SRL (QQinfo), sediul social/ adresa de corespondență: Str. Maior Alexandru Câmpeanu nr. 11, ap. 10, sector 1, București, adresa de e-mail: office@qqinfo.ro.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !