Adrian Trâncă – Director IT, ProTV SA

Am ales să lucrăm cu Q&Q Info Consult datorită renumelui și seriozității pe care le-am identificat în urma analizei de piață, precum și a soluțiilor de modelare a raportării propuse chiar înainte de contractare. După încheierea cu succes a primei faze a proiectului dezvoltat de Q&Q Info Consult, am hotărât să extindem utilizarea QlikView de la echipa de analiști și către echipa de manangement. Astfel, pe lângă flexibilitatea și ușurința deosebită în utilizare oferite de platforma QlikView, am mai dobândit o plus valoare relevantă și imediată pentru management: economii de timp și suport decizional pentru decizii mai bune și mai prompte.