QQpromo™

QQpromo™ este o aplicație unică dedicată gestionării eficiente a campaniilor de promovare derulate prin canale indirecte.

Adoptarea QQpromo™ în organizații de distribuție livrează valoare prin:

 • Economisirea timpului de management ocupat cu consolidarea rapoartelor individuale și/sau periodice;
 • Vizibilitate crescută asupra întregii perspective de planificare a promoțiilor, dezvăluind astfel perspective noi, de valoare, asupra coerenței planificării;
 • Acces imediat la analize comparative, sintetice și de detaliu, între rezultatele de vânzări și valorile planificate;
 • Introducerea și considerarea tuturor componentelor de cost promoțional;
 • Calculul imediat al profitabilității și al profitabilității comparate.

Soluția se bazează pe 8 părți componente (Key features):

 • Single Promo Perspective – QQpromo™ permite să se înregistreze, să se bugeteze, să se planifice și să se monitorizeze în mod sistematic, toate campaniile de promovare organizate (în principiu prin canale indirecte), de aici rezultând o singură versiune a adevărului despre promoții în întreaga organizație;
 • Vizualizarea și înțelegerea împrăștierii, a numărului și tipurilor, precum și a țintelor acțiunilor promoționale – permite analiza în timp, pe produse și categorii, dar și pe canalele de distribuție și parteneri, a numărului și tipurilor de acțiuni promoționale planificate, precum și a țintelor de creștere a vânzărilor și profitabilității;
 • Monitorizarea execuției campaniilor promoționale prin prisma țintelor și a bugetelor stabilite – permite în mod rapid, eficace și intuitiv, monitorizarea și analiza (în formate grafice și tabelare), a execuției campaniilor promoționale, în comparație cu țintele și bugetele stabilite;
 • Calcularea automată a marjei comerciale procentuale – aduce în plus și semnalizarea vizuală a configurării promoției. Se folosesc pentru asta informațiile contractuale generale aduse din ERP;
 • Calcularea automată prin raportarea la valori de referință – se aduc informații comparative despre marja netă în promoție versus varianta de referință (baseline), propusă automat pe baza rezultatelor de vânzări înregistrate anterior în ERP;
 • Definirea promoțiilor la nivelul de rețea de retail, la nivelul de magazin individual; sau subgrup de magazine – este permisă definirea de promoții atât la nivel de rețea retailer (incluzând toate magazinele rețelei), cât și la nivel de magazin individual sau de subgrup de magazine;
 • Mecanisme de alertare e-mail – pentru situațiile care necesită astfel de alertări (ieșiri din parametri, schimbări relevante de stare ale promoțiilor), se generează mesaje e-mail către persoanele desemnate.
 • Proces de lucru modelat coerent; este inclus: workflow de aprobare a promoțiilor planificate, opțiune de înghețare (blocarea re-editării) pentru promoțiile care au intrat în perioada de analiză-aprobare a managementului, opțiune de salvare de drafturi pentru promoții, opțiune de clonare a promoțiilor, pentru eficientizarea introducerii de promoții similare.

1. QQpromo.Collect este componenta de bază a platformei, care conține recipientele și interfața de înregistrare a promoțiilor și consola de administrare a user-ilor și a parametrilor de caracterizare generală a promoțiilor.

Rulează pe o platformă open source Apache-MySQL-Php. Pagina principală permite:

 • listarea și filtrarea promoțiilor;
 • inițierea introducerii unei noi promoții;
 • monitorizarea marjei comerciale individuale și de grup;
 • schimbarea stării de introducere-aprobare. Pentru o promoție, se permite definirea parametrilor generali, a magazinelor și produselor incluse, editarea parametrilor cantitativi și valorici și monitorizarea profitabilității.

2. QQpromo.Analytics este componenta de analiză de management, care livrează o interfață vizuală, grafică și interactivă, bazată pe platforma de business intelligence QlikView™.

Pagina Dashboard permite vizualizarea intuitivă a indicatorilor generali și selectarea unui subset de promoții.

3. QQpromo.Connect este componenta care permite interconectarea sistemului QQpromo™ cu alte sisteme informatice pentru schimbul bidirecțional de informații.