QQpromo™

QQpromo™ este o aplicație unică dedicată gestionării eficiente a campaniilor de promovare derulate prin canale indirecte.

Adoptarea QQpromo™ în organizații de distribuție livrează valoare prin:

Soluția se bazează pe 8 părți componente (Key features):

1. QQpromo.Collect este componenta de bază a platformei, care conține recipientele și interfața de înregistrare a promoțiilor și consola de administrare a user-ilor și a parametrilor de caracterizare generală a promoțiilor.

Rulează pe o platformă open source Apache-MySQL-Php. Pagina principală permite:

2. QQpromo.Analytics este componenta de analiză de management, care livrează o interfață vizuală, grafică și interactivă, bazată pe platforma de business intelligence QlikView™.

Pagina Dashboard permite vizualizarea intuitivă a indicatorilor generali și selectarea unui subset de promoții spre analiză.

Pentru a intelege mai bine planificarea din perspectiva temporala, inclusiv alinierea in timp a clientilor si canalelor aflate in promotie, sugeram o forma de vizualizare de tip Gantt si/sau un pivot de planificari, ca cele de mai jos:

3. QQpromo.Connect este componenta care permite interconectarea sistemului QQpromo™ cu alte sisteme informatice pentru schimbul bidirecțional de informații:

  • Nomenclatoare de articole si clienti si locatii clienti din ERP, dar si pret si cost unitar curent din ERP catre QQpromo.Collect, 
  • Toate detaliile QQpromo.Collect catre QQpromo.Analytics, 
  • dar si eventualele trimiteri QQpromo.Collect inapoi catre ERP, pt identifcarea codurilor de promotie, de exemplu.)