QQsema

QQsema este un concept materializat de procesare modularizată Qlik™, care permite activarea și dezactivarea rapidă a unor module de procesare, cu scopul de a crește viteza de testare și procesare (modulară) a scripturilor de procesare Qlik™.

Întregul pachet de procesări a datelor este separat în părți și module, apelând script nativ dar si diverse alte componente QQtools (SIRQ, QQvalidator, QQslicer, QQchapters, etc.), în funcție de nevoile de procesare specifice.

Combinăm acest concept cu o abordare (cel puțin temporară, pe timpul dezvoltării) prin care fiecare modul sau pachet de module salvează datele intermediare în format QVD
(QVD e un format Qlik™ extrem de eficient ca spațiu ocupat dar și ca viteză de procesare, care asigură un factor de 10x îmbunătățiri).

Astfel, rezultatele unui modul sau pachet de module pot fi preluate de modulele ulterioare fără a necesita reprocesarea datelor prin modulele anterioare, pentru a avea la dispoziție datele în formă rezidentă în memorie.

În plus, formatul QVD, nevolatil, permite scanarea rapidă și/ sau testarea suplimentară a datelor intermediare continue, pentru a evalua pe deplin calitatea procesărilor de până la momentul respectiv și conținutul exact de date creat.

Anterior utlizării QQsema, dezvoltatorii de script Qlik™ foloseau paginile de script și/ sau module QVS incluse în script, dar cu lipsă de vizibilitate imediată a stării de activare – dezactivare a fiecărei părți de script poate să creeaze destul de des confuzii.

Interfața Qlik™ a QQsema pemite, pe de o parte vizualizarea imediată a întregului set de stări, și pe de altă parte comutarea imediată în starea activă/ inactivă a fiecărui modul sau pachet de module, putându-se astfel evita procesarea excesivă a unor părți de algoritm irelevante la momentul respectiv.

Conceptul QQsema este extrem de util, în special în cazul procesărilor complexe de date în Qlik™, când întreaga procesare durează mult și retestarea impactului unei modificari poate deveni prea lungă, ducând la consumarea ineficientă a timpului dezvoltatorului. Dar, beneficiile aduse pot deveni relevante și în cazul unor procesări rapide dar multi-structurate și dese (exemplu Qsaft) când, deși procesarea completă durează poate doar câteva minute, numărul de testări și reîncarcări fiind însă relativ mare, ecnonomia de timp poate deveni procente semnificative din totalul timpului de ajustare și testare.

Pentru informații despre Qlik™, vă rugăm să vizitați pagina: qlik.com.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !