QQfallback™

Contextul utilizării

Gestionarea unor seturi de parametri individuali de analiză specifici fiecărei entități poate deveni o activitate extrem de consumatoare, în cazul în care numărul de entități crește peste câteva zeci sau sute de elemente.
De exemplu, sunt multe companii care au în portofoliul de produse active mii, zeci de mii sau chiar mai multe SKU-uri, dar numărul de persoane responsabile în gestionarea acestor articole este totuși limitat.

În acest context, în anumite zone de interes, există o serie de proprietăți care sunt de fapt specifice nu fiecărei entități în parte, ci mai curând unor entități superioare ale acestora, dar logica de apartenență la clasificări având o logică separată de influențare a parametrilor specifici individuali.

Componentele QQfallback™

QQfallback™ este format dintr-o subrutina de script Qlik™ și un set de 2 tabele de configurare ce conțin, pe de o parte definiția ierarhică a dimensiunilor pe care se face replierea, iar pe de altă parte, proprietățile individuale sau de grup alocate unor valori ale entităților din ierarhie.

Este de preferat să existe în a doua tabelă un set de valori pentru toți parametrii valabili pentru cazul cel mai general (întreaga companie, care să fie vârful definita ierarhie), astfel încât nicio entitate de nici un nivel să nu riște să rămână fără un set de parametri asociați. 

Tabelele de configurare și populare pot fi stocate și gestionate în orice tehnologie tabelară (fișiere spreadsheet, cum ar fi Microsoft Excel sau Google Spreadsheet, fișiere CSV, XML sau JSON, sau chiar tabele dintr-o bază de date).

Acest algoritm poate fi folosit de sine stătător, în popularea rapidă, prin excepții, a unor parametri suplimentari pe o populație numeroasă, dar la care nu este necesară o populare individ cu individ și se poate apela la o definire de parametri relativ omogeni pe ….

Parametri de apel ai procedurii definesc:

1

2

3

(… de luat din Documentarea procedurii)

Exemple de utilizare

QQfallback™ a fost inițial conceput ca parte din algoritmul mai complex al proiectelor. QQinventory.healthcheck™ și QQinventory.prevention™, în care poate fi mult mai eficientă popularea unui set de parametri specifici unor familii neomogene ierarhic de articole decât popularea omogen ierarhică, sau popularea individuală la nivelul cel mai fin.

Iată un exemplu din contextul de mai sus:

Avem mai multe articole, care au o serie de clasificări definite ierarhic, după cum urmează:

xxxxxxxxxx

Compania este entitatea din vârful ierarhiei, care cuprinde toate articolele, iar articolul este cea mai fină entitate din ierarhie.

Vrem ca un set mai mare de parametri să fie atribuiți articolelor, dar introducând cât mai puține informații de mână.

Fișierul de parametrizare definește un set de parametri pentru toate produsele din companie și apoi câteva excepții, pe nivelele ierarhice diferite, (inclusiv excepții, la excepții, la excepții…).

XXXX

La apelarea procedurii QQfallback™, aceasta citește tabelele de configurare și alocă tuturor articolelor din nomenclator proprietățile aferente, obținându-se o populare completă, pe bază de definiții prin excepții:

XXXXX

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Dacă vă interesează produsul QQfallback™, vă rugăm să completați formularul aici !

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !

Pentru informații despre Qlik™, vă rugăm accesați pagina: qlik.com.