Geo Marketing Tools

Plecând de la nevoia de a identifica zonele geografice insuficient exploatate comercial, pe o prezentare geografică se pot vizualiza informații variate de geo marketing:

  • vânzări;
  • vânzări la mia de locuitori;
  • de clienți sau nr. de tranzacții sau de livrări.

Pe județe

Pe localități

Necesită codarea în ERP a tranzacțiilor (sau clienților) la nivelul de detaliu geografic dorit.

În general, recomandăm utilizarea la nivel de județ, dar avem opțiuni de a cobori la nivel de detaliu atât la nivel de oraș cât și la nivel de comună, în funcție de business-ul specific.

Vizualizarea geografică se poate integra cu informație GIS de detaliu, pentru a identifica poziționarea și specificul anumitor fenomene și proprietăți, inclusiv analize de vad comercial sau de poziționare competitivă în teritoriu.

Pentru informații despre Qlik™, vă rugăm accesați acest site: qlik.com.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și analiticelor, vă recomandăm QQblog-ul !