Qlik NPrinting™

Qlik NPrinting™ is the reporting platform for QlikView™ and Qlik Sense™.

With Qlik NPrinting™, you can create reports from your QlikView™ document and Qlik Sense™ apps and distribute them automatically in a range of standard formats, such as PDF, Excel, Word, PowerPoint and HTML.

Qlik NPrinting™ has a responsive web interface both for administrative tasks and for end users. A centralized distribution system simplifies and expedites scheduled, managed report generation and distribution. Users have access to a complete set of reports, and they can subscribe to reports from a web interface on a computer or a mobile device.

Qlik NPrinting™ product offers the following capabilities:

Collaboration and mobility

The web interface is responsive, so users can open their reports on mobile devices as well as desktop computers. You can embed HTML reports into emails, so that recipients can make data-based decisions directly by reading an email, even on a mobile device.

Qlik NPrinting™ 17 Architecture

Deploying Qlik NPrinting™

There are three components for implementing Qlik NPrinting™:

Qlik NPrinting™ Server

 

The Qlik NPrinting™ Server is the central node in your reporting system. It is composed of the scheduler, the web engine, and the repository. In addition to these functions, you use the server to manage user administration and security, and all other server-side tasks. It also coordinates multiple reporting engines installed on different nodes to distribute the workload and to create a high availability environment.

Qlik NPrinting™ Engine

The Qlik NPrinting™ Engine creates reports based on information from scheduler. At least one engine must be installed. You can install additional engines on other computers to increase the workload capacity and the availability of your reporting system.

Qlik NPrinting™ Designer

The Qlik NPrinting™ Designer is Windows-based software that is installed only on the computers of developers who need to author template based reports. The designer is used to create and modify templates. You can launch it only from the Qlik NPrinting™ web interface..

For specific and specialized solutions from QQinfo, please visit the page: QQsolutions.

In order to be in touch with the latest news in the field, unique solutions explained, but also with our personal perspectives regarding the world of management, data and analytics, we recommend the
QQblog !

Qlik NPrinting™

Qlik NPrinting™ este platforma de raportare next-generation pentru QlikView™ și Qlik Sense™. Cu ajutorul lui Qlik NPrinting™ se pot crea atât rapoarte din documentele QlikView™, cât și din aplicațiile QlikSense™ și se pot distribui automat într-o gamă largă de formate standard, cum ar fi PDF, Excel, Word, PowerPoint și HTML.

Qlik NPrinting™ are o interfață web accesibilă, atât pentru task-uri administrative, cât si pentru utilizatorii finali și un sistem centralizat de distribuție, care simplifică și accelerează generarea și distribuirea rapoartelor planificate și gestionate. Utilizatorii au acces la un set complet de rapoarte și se pot abona dintr-o interfață web de la orice computer sau device mobil.

Produsele Qlik NPrinting™ oferă următoarele posibilități:

Colaborare și mobilitate 

Interfața web este receptivă, astfel încât utilizatorii își pot deschide rapoartele pe dispozitive mobile și pe computere desktop. Se pot include rapoarte HTML în e-mailuri, iar destinatarii pot lua deciziile bazate pe date, prin citirea unui e-mail de pe orice dispozitiv.

Arhitectura Qlik NPrinting™ 17

Implementarea Qlik NPrinting™ 

Sunt trei componente pentru implementarea Qlik NPrinting™:

Qlik NPrinting™ Server

 

Qlik NPrinting™ Server este nodul central din sistemul de raportare. Este compus din planificator, motorul web și depozitul. Serverul mai este folosit și pentru a gestiona securitatea utilizatorilor și toate celelalte sarcini de la server. De asemenea, coordonează mai multe motoare de raportare instalate pe noduri diferite pentru a distribui volumul de lucru și pentru a crea o disponibilitate ridicată.

Qlik NPrinting™ Engine

Qlik NPrinting™ Engine creează rapoarte bazate pe informații de la programator. Trebuie instalat cel puțin un motor. Pentru a mări capacitatea de încărcare și disponibilitatea sistemului de operare, se pot instala și alte motoare pe alte computere.

Qlik NPrinting™ Designer

Qlik NPrinting™ Designer este un software bazat pe Windows care este instalat numai pe computerele dezvoltatorilor. Designer este folosit pentru a crea și a modifica șabloane. Poate fi lansat doar din interfața web Qlik NPrinting™.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm
QQblog-ul !