DQ Audit

The direct contact with the data, in many situations and industries, allowed us to understand the frequent risks that a data set is exposed to, especially in the light of the introduction format, the existing (or absent) Data Quality policies and the historic monitoring level.

We developed tools that allow us fast data exploration and a good sense.

Situations in which we recommend a DQ audit:

Audit DQ

Contactul nemijlocit cu datele, în foarte multe situații și industrii, ne-a permis să înțelegem riscurile frecvente la care este expus un set de date, în special în raport cu formatul de introducere, politicile de Data Quality existente (sau inexistente) sau nivelul de monitorizare istoric.

Avem dezvoltate unelte care să ne permită explorarea rapidă a datelor și un simț de identificare a riscurilor.

Situații în care recomandăm o auditare DQ :

Ne puteți contacta oricând printr-un mail la office@qqinfo.ro, pe pagina noastră de Facebook sau pe www.qqinfo.ro și vă vom răspunde prompt la orice întrebare sau nelămurire!