BI Training

Do you need some advice or a BI implementation methodology? You don’t need to waste your time training the staff that will use the Business Intelligence systems implemented? 

We can be helpful. QQacademy started in 2006 and since then we have trained many huundreds of BI managers and experts.

Moreover, we have a strategic partnership with the Faculty of Cybernetics, Statistics and Informatics within ASE Bucharest and we are involved every year in increasing the abilities of students in Business Intelligence through internship programs and participation in courses with the faculty team.

Over time, we have expanded the range of BI courses in the adjacent area: Mind Mapping, Essential Thinking Techniques, Planning and Budgeting, KPI Identification, etc.

For specific and specialized solutions from QQinfo, please visit the page: QQsolutions.

In order to be in touch with the latest news in the field, unique solutions explained, but also with our personal perspectives regarding the world of management, data and analytics, we recommend the QQblog.

You can contact us at any time by email at office@QQinfo.ro, on our Facebook and LinkedIn pages or on www.QQinfo.ro and we will promptly answer any questions or concerns !

.

BI Training

Aveţi nevoie de câteva sfaturi sau de o metodologie de implementare de BI?
Nu vreţi să pierdeţi timpul cu instruirea personalului ce va utiliza sistemele de Business Intelligence implementate?

Vă putem fi de folos. QQacademy a debutat in 2006 si de atunci am pregatit multe sute de manageri si experti BI. 

Mai mult chiar, avem un parteneriat strategic cu Facultatea de Cibernetică, Statistică și Informatică Economică din cadrul ASE București și ne implicăm în fiecare an în creșterea capabilităților studenților în zona Business Inteligence prin programe de stagiatură și participarea la cursuri alături de echipa profesorală a facultății.

În timp, am extins paleta de cursuri de la BI în zona adiacente: Mind Mapping, Tehnici de Gândire Esențiale, Planificare și Bugetare, Identificarea de KPI, etc.

Pentru soluții specifice și specializate de la QQinfo, vă rugăm accesați pagina: QQsolutions.

Pentru a fi în contact cu ultimele noutăți în domeniu, soluții inedite explicate, dar și cu perspectivele noastre personale în ceea ce privește lumea managementului, a datelor și a analiticelor, vă recomandăm
QQblog-ul !

Ne puteți contacta oricând printr-un mail la office@QQinfo.ro, pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn, sau pe www.QQinfo.ro și vă vom răspunde prompt la orice întrebare sau nelămurire !